ຍານາງ ປະຕິມາ ຕັ້ງປັດຍາກູລ ຫົວໜ້າມູນນິທິ ເຄືອຂ່າຍສົ່ງເສີມ ຄຸນນະພາບ ຊີວິດຄົນງານ

ຄົນງານລາວທວງໜີ້ນາຍຈ້າງ ໄທ

ຄົນງານລາວ ທີ່ ຖືກຫຼອກ ໄປ ເຮັດວຽກ ໃນເຮືອ ປະມົງ ຂອງໄທ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊັຍ ແລະ ຖືກຊ່ອຍ ໃຫ້ ກັບມາບ້ານ ແລ້ວນັ້ນ ຢາກໄດ້ ຄ່າ ແຮງງານ ຈາກ ເຈົ້າຂອງ ເຮືອ.

ເຕັມຫນ້າ