ສະຖານີ ຣົດເມໂດຍສານ ນາໆຊາດ ທີ່ແຂວງສວັນນະເຂດ

ຊາວບ້ານບາງກຸ່ມຍັງປູກ ກັນຊາ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ມີ ປະຊາຊົນ ຈໍານວນນຶ່ງ ປູກກັນຊາ ສູບເອງ ແລະ ສົ່ງອອກຂາຍ ຕ່າງປະເທດ.

ເຕັມຫນ້າ