ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ ເມື່ອວັນທີ 26 ສິງຫາ 2016

ອາຊຽນຫາລືປາບຢາເສພຕິດ

ບັນດາ ປະເທດ ອາຊຽນ ຮວມທັງ ສປປລາວ ຫາລື ປາບປາມ ຢາເສພຕິດ.

ເຕັມຫນ້າ