ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕໍາຣວດ ໄທ ບຸກເຂົ້າຊ່ອຍເຫຼືອ ຄົນງານທີ່ຖືກ ກັກຂັງ ບັງຄັບ ໃຫ້ອອກແຮງງານ ດັ່ງຂ້າທາດ

ສານຮັບຄະດີຄົນງານລາວ ໃນຟາມ ລ້ຽງໝູ

ສານ ໃນ ປະເທດ ໄທ ຮັບຟ້ອງ ກໍຣະນີ ຄະດີ ຄ້າມະນຸດ ຄົນງານ ລາວ 13 ຄົນ ໃນ ຟາມ ລ້ຽງ ໝູ ຢູ່ ແຂວງ ນະຄອນ ປະຖົມ ປະເທດໄທ.

ເຕັມຫນ້າ