ທັມມະຊາດ ເຂດນອກເມືອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ຫຼວງນໍ້າທາ-ພະມ້າ ຈຸດຄ້າ ຂອງເຖື່ອນ

ໃນເຂດ ແມ່ນໍ້າຂອງ ຣະຫວ່າງ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ພະມ້າ ກາຍເປັນ ບ່ອນລັກລອບ ຂົນສົ່ງ ຢາເສພຕິດ ແລະ ສັດລ້ຽງ.

ເຕັມຫນ້າ