ຊີວິດ ຂອງຊາວບ້ານ ໃນແຂວງ ບໍຣິຄໍາໄຊ

ແມ່ຍິງລາວຖືກຊື້ໄປ ແຕ່ງດອງ ກັບ ຄົນຈີນ

ແມ່ຍິງລາວ ຢູ່ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ຖືກນາຍໜ້າ ຊາວລາວ ຊື້ ໄປແຕ່ງດອງ ກັບ ຄົນຈີນ.

ນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາວ ຣາຍໃຫຍ່ ຖືກຈັບ

ຄວາມເປັນມາຂອງນາງໄກ່ ອາຍຸ 13 ປີ

ເຕັມຫນ້າ