ທາງການ ລາວແລະໄທ ເປີດ ສໍາມະນາ ຝຶກອົບຮົມ ບົດບາດຂອງ ສື່ມວນຊົນ ໃນບັນຫາ ການຄ້າມະນຸດ (ປີ 2012)

ການຄ້າມະນຸດຢູ່ລາວຍັງ ຮ້າຍແຮງ

ສປປລາວ ຖືກ ຈັດຢູ່ ໃນຂັ້ນສອງ ຫລື TIER 2 ຊື່ງ ເປັນ ປະເທດ ທີ່ ຢູ່ ໃນບັນຊີ ຕ້ອງໄດ້ ສີ້ງຊອມ ຢ່າງ ໃກ້ຊິດ ໃນເຣື້ອງ ການ ຄ້າມະນຸດ.

ເຕັມຫນ້າ