ວັນສາກົນຕ້ານຢາເສພຕິດ 26/06/2013: ພິທີທໍາລາຍ ຢາເສພຕິດ ສນາມກິລາຫລັກ 4

ບັນຫາການປາບຢາເສພຕິດ

ການປາບປາມ ຢາເສພຕິດ ຢູ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ປະເຊີນກັບ ບັນຫາ ຫຼາຍຢ່າງ.

ເຕັມຫນ້າ