ທ້າວສົມພອນ ພູເຮືອງຫົງ ທີ່ຖືກຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຂອງພວກກົດຂີ່ແຮງງານ ໃນເຮືອປະມົງ ຂອງໄທ

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກເຮືອປະໂມງ ຂອງໄທ

ຄົນງານລາວ ທີ່ ເຄີຍເຮັດວຽກ ໃນ ເຮືອປະໂມງ ຂອງໄທ ແລ້ວຕົກເປັນ ເຫຍື່ອ ຂອງກຸ່ມ ຄ້າມະນຸດ ໃນໄທ ຈະເຂົ້າພົບ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ສະຖານທູດ ລາວ ຢູ່ ບາງກອກ.

ເຕັມຫນ້າ