ຄົນງານລາວ ທີ່ຂ້າມໄປ ລົງທະບຽນ ຊອກຫາ ວຽກເຮັດ ງານທໍາ ຢູ່ ປະເທດໄທ

ຄົນລາວເຮັດວຽກຢູ່ໄທຖືກ ເອົາປຽບ

ຄົນງານລາວ 14 ຄົນ ທີ່ ໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ ປະເທດໄທ ນັ້ນ ຕົກເປັນເຫຍື່ອ ຂອງກຸ່ມ ຄ້າມະນຸດ ຖືກຂົ່ມຂູ່ ບັງຄັບ ແລະ ເອົາລັດ ເອົາປຽບ ຢ່າງໜັກ.

ເຕັມຫນ້າ