ວັນທີ 17 ກໍຣະກະດາ 2017 ໄດ້ການປະທ້ວງ ສົນທິສັນຍາ ມິຕພາບແລະການຮ່ວມມື ຣະຫວ່າງ ສປປລາວ ແລະ ສສວຽດນາມ ທາງອອນລາຍ ແລະ ໃນຣາຍການ ໂທຣະທັດ ລາວຟຣີດອມທີວີ

ປະທ້ວງອອນລາຍ ສັນຍາ ລາວ-ວຽດນາມ

ການປະທ້ວງ ສົນທິສັນຍາ ມິຕພາບ ລາວ-ວຽດນາມ ທາງອອນລາຍ ແລະ ຣາຍການໂທຣະທັດ ລາວ ຟຣີດອມ ໃນວັນທີ 17 ກໍຣະກະດາ 2017.

ເຕັມຫນ້າ