ຮ້ານອາຫານ ເຝີ 76 ມີອາຫານລາວ ໄທ ວຽດນາມ

ສໍາພາດເຈົ້າຂອງຮ້ານ ອາຫານ ເຝີ 76

ຮ້ານອາຫານ ເຝີ 76 ຢູ່ເມືອງ ເຝຣັສໂນ ຣັດ ຄາລິຟໍເນັຽ ແມ່ນນຶ່ງ ໃນຮ້ານອາຫານ ຂອງຄົນລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມນິຍົມ ເປັນຢ່າງດີ.

ເຕັມຫນ້າ