ທ່ານ ໂຂງສະຫວັນ ສີລາເພັດ ຊາວລາວ-ອະເມຣິກັນ ຢູ່ເມືອງ Pinellas Park ເຂດ Saint Petersburg ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຝັ່ງ ຕະເວັນຕົກ ຂອງແຫລມ ຟລໍຣີດາ.

ສໍາພາດຊາວລາວຫຼັງພະຍຸ Irma

ທ່ານ ໂຂງສະຫວັນ ສີລາເພັດ ແລະ ຍານາງ ແທັມມີ້ ພຣະເທບ ຄົນລາວ-ອາເມຣິກັນ ຣັຖ ຟລໍຣີດາ ກ່ຽວກັບ ເຫດການ ພາຍຸ Irma ທີ່ພັດເຂົ້າ ຣັຖ ຟລໍຣີດາ ເມື່ອ ວັນອາທິດ ທີ 10 ກັນຍາ 2017

ເຕັມຫນ້າ