ຈັນນິດາ ແພງດາຣາ ພັອດເຕີຣ໌, ນຶ່ງ ໃນຄະນະ ຜູ້ຈັດກອງປະຊຸມ ນັກຂຽນ-ນັກປະພັນ ລາວ-ອະເມຣິກັນ 2016

ສັມພາດ ຈັນນິດາ ແພງດາຣາ ພັອດເຕີ

ກອງປະຊຸມ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ວັນນະຄະດີ, ສິລປະ ແລະ ວັທນະທັມ ຮວມທັງ ການຂຽນປຶ້ມ ໃນກຸ່ມນັກຂຽນ-ນັກປະພັນ ຊາວລາວ-ອະເມຣິກັນ ຄັ້ງທີ 3.

ເຕັມຫນ້າ