ຍານາງ ຟອງສະຫວັນ ຄຳນີວົງ ຄຣູໂຮງຮຽນ ອະນຸບານ ທີ່ເມືອງຊະກຣາເມັນໂຕ ຣັຖ ຄາລີຟໍເນັຽ

ສໍາພາດຍານາງ ຟອງສວັນ ຄຳນີວົງ

ຊາວລາວ ທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ໂດຍ ທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນມີໜ້າທີ່ ການງານ ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ທີ່ດີ.

ເຕັມຫນ້າ