ຍານາງ ບົວວັນ ສີພັນດອນ ຄຣູສອນ ພາສາລາວ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບ ນັກຮຽນ

ສັມພາດ ຍານາງ ບົວວັນ ສີພັນດອນ

ໄມຊູລີ ສັມພາດ ຍານາງ ບົວວັນ ສີພັນດອນ ຄຣູສອນ ພາສາລາວ ໃຫ້ ເດັກນ້ອຍລາວ ໃນຕ່າງແດນ ຢູ່ສູນລາວ ສຶກສາ ທີ່ີີຣັຖ Califonia ເຊີນ ທ່ານຮັບຟັງ...

ເຕັມຫນ້າ