ຊາວລາວໃນຣັດ ເວີຈີເຍັຽ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ

ພິທີສູ່ຂວັນແຮກສ່ຽວ

ຄໍາວ່າສ່ຽວ ແມ່ນ ໝູ່ຮັກແພງ ຣະຫວ່າງ ຄົນ ລຸ້ນສໍ່າກັນ ທີ່ມີການ ຜູກຂໍ່ຕໍ່ແຂນ ກັນເອງ ຫຼືວ່າ ພໍ່ແມ່ ເຖົ້າແກ່ ຈັດໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ ຮັກແພງກັນ.

ເຕັມຫນ້າ