ຮູບຈາກໜ້າປົກ ຂອງປຶ້ມ ສຸດເສັ້ນທາງເລຂ 9 ສຸູນສັມມະນາ ລາວແດງ ຂຽນໂດຍ ໂມທນາ ວິໄລສິດ

ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 (27)

ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 ຕອນທີ 27 ຈະເລົ່າເຖິງ ການປະຈົນພັຍ ຂອງນັກໂທດ ສັມມະນາກອນ ພວກນາຍຮ້ອຍ ສູນບ້ານດົງ ກໍາລັງ ຖືກຂຸ້ນຂ້ຽວ ຈາກ ທັມມະຊາດ ແລະ ປະເຊີນກັບ ຊະຕາກັມ ທີ່ໜັກໜ່ວງ.

ງານວັທນະທັມຂອງ ຊຸມຊົນ ໄຕດໍາ

MRC ປະຊຸມຫາລືໂຄງການ ເຂື່ອນ

ເຕັມຫນ້າ