ສໍານັກງານ ນາຍົກຣັຖມົນຕຣີ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ດໍາຣັດໃໝ່ວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ ສ້າງຄວາມ ກັງວົນ

ດໍາຣັຖວ່າດ້ວຍ ສະມາຄົມ ສະບັບໃໝ່ ຂອງ ສປປລາວ ແຮງຈໍາກັດ ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ພາກ ປະຊາສັງຄົມ ໃນລາວ

ວັນສາກົນ ເພື່ອ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ

ງານວັທນະທັມຂອງ ຊຸມຊົນ ໄຕດໍາ

ເຕັມຫນ້າ