ສປປລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ໃນສາຍຕາ ຂອງຊາວໂລກ

ທາງການລາວວ່າບໍ່ໄດ້ ກົດດັນ ຄຣິສຕຽນ

ທາງການລາວ ປະຕິເສດ ວ່າບໍ່ໄດ້ ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ຊາວຄຣິສຕຽນ ດັ່ງທີ່ ອົງການ ຕ່າງຊາດ ຣາຍງານ.

ເຕັມຫນ້າ