ພື້ນທີ່ເຂດຊາຍແດນ ລາວ ແຂວງຈໍາປາສັກ ກັບ ແຂວງຊຽງແຕຼງ ກໍາພູຊາ

ທະຫານລາວຖືກຕູ່ວ່າຍິງ ງົວຄວາຍ

ທາງການລາວ ປະຕິເສດ ເຣື້ອງ ທະຫານ ລາວ ເຂົ້າໄປຍິງ ງົວ-ຄວາຍ ຂອງ ຊາວບ້ານ ຢູ່ ໃນເຂດແດນ ຂອງ ກໍາພູຊາ.

ເຕັມຫນ້າ