ຊາວເຜົ່າມົ້ງ ມີມາຈາກ ຫລາຍຊົນຊາດ ມົ້ງວຽດນາມ ມົ້ງໄທ ມົ້ງລາວ ເປັນຕົ້ນ

ເຜົ່າມົ້ງລາວຍັງຖືກ ນາບຂູ່

ຊາວເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານ ທາງການລາວ ຍັງຄົງຖືກຈຳກັດ ພື້ນທີ່ ລົງເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ ອົງການ ສິດທິມະນຸດ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ສາກົນ ເຂົ້າມາຊ່ວຍ ແກ້ໄຂ.

ວັນສາກົນ ເພື່ອ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ ຫາຍສາບສູນ

ງານວັທນະທັມຂອງ ຊຸມຊົນ ໄຕດໍາ

ເຕັມຫນ້າ