ການສົນທະນາ ເຖິງເຫດການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນແຕ່ລະມື້ ທີ່ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ຊີວິດປະຈໍາວັນ ຂອງຊາວລາວ ທົ່ວປະເທດ ທີ່ ປະຊາສັງຄົມ ເຫັນວ່າ ຂາດຄວາມເປັນທັມ.

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ 05-01-2016

ກະຊວງ ການເງິນ ຈະເພີ້ມ ມາດຕະການ ກວດກາ ພະນັກງານ ພາສີ ແລະ ພະນັກງານ ອາກອນ.

ເຕັມຫນ້າ