ນັກຮຽນຍິງ ຊັ້ນມັທຍົມ ອາຍຸ 15 ປີ ຕ້ອງຕົກເປັນນັກໂທດ ຍ້ອນຣະບອບການປົກຄອງປ່ຽນແປງ

ນັກຮຽນຕົກເປັນນັກໂທດ 1139 ມື້ (ຈົບ)

ສັມມະນາກອນ ຫຼື ນັກໂທດ 1139 ມື້ ເປັນເຣື້ອງ ຊີວິດຈິງ ຂອງຍິງລາວ ຜູ້ນຶ່ງ ທີ ຖືກຈັບ ແລະ ກາຍເປັນນັກໂທດ ສັມມະນາກອນ ພາຍຫລັງ ປ່ຽນ ຣະບອບ ການປົກຄອງ ໃນລາວ.

ເຕັມຫນ້າ