ໂບດ ຄຣິສຕຽນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຄຣິສຕຽນລາວ ຖືກປ່ອຍແລ້ວ

ຊາວຄຣິສຕຽນລາວ ທີ່ຖືກຈັບ ເມື່ອທ້າຍເດືອນ ກໍຣະກະດາ ໃນຂໍ້ຫາ ເຜີຍແຜ່ ສາສນາ ຖືກປ່ອຍຕົວແລ້ວ ພາຍຫລັງ ຖືກອົບຮົມ.

ເຕັມຫນ້າ