ພະນັກງານ ໂຄງການພັທນາ ກຳລັງເດີນທາງ ໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ເຂດບ້ານອີ່ຕຸ້ມ ເມືອງພູວົງ ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ ເຂດຊາຍແດນ ປະເທດ ກຳພູຊາ. ຮູບຖ່າຍ ເດືອນມົກກະຣາ ປີ 2009 ໂດຍ RFA

ລາວ-ກຳພູຊາ ຮ່ວມປັກເຂດແດນ ເອົາເອງ

ທາງການ ລາວ ແລະ ກຳພູຊາ ຈະສືບຕໍ່ ປັກຫລັກໝາຍ ເຂດຊາຍແດນ ໃຫ້ສຳເຣັດ ໂດຍ ຈະບໍ່ໃຫ້ ປະເທດອື່ນ ມາຫຍຸ້ງກ່ຽວ ເປັນຄົນກາງ.

ງານວັທນະທັມຂອງ ຊຸມຊົນ ໄຕດໍາ

MRC ປະຊຸມຫາລືໂຄງການ ເຂື່ອນ

ເຕັມຫນ້າ