ຄນະຣັຖມົນຕຣີ ຕ່າງປະເທດອາຊຽນ

ອາຊຽນຈະສ້າງປະຊາຄົມໃຫ້້ ເຂັ້ມແຂງ

ກອງປະຊຸມ ຣັຖມົນຕຣີ ຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ສີ້ນສຸດລົງ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຕົກລົງກັນ ຈະສ້າງ ປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໃນຮອບດ້ານ.

ເຕັມຫນ້າ