ການກໍ່ສ້າງໃນເຂດຊາຍແດນ ທີ່ທາງຝ່າຍລາວ ເວົ້າວ່າເປັນການສ້ອມແປງ ອາຄານເກົ່າ ທີ່ຊຸດໂຊມ ບໍ່ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ - ແຕ່ຕໍ່ມາຕ່າງຝ່າຍ ກໍມີຄໍາເຫັນ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ

ລາວ ກຳພູຊາ ຈະປັບຄວາມ ເຂົ້າໃຈ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ລະດັບສູງ ປກຊ-ປກສ ແຂວງຈຳປາສັກ ເວົ້າວ່າ ບັນຫາ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຕາມຊາຍແດນ ລາວ-ກຳພູຊາ ຈະຖືກແກ້ໄຂ ໃນໄວໆນີ້.

ເຕັມຫນ້າ