ໜ່ວຍກູ້ພັຍ ຂອງທາງການລາວ ກໍາລັງ ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ ໃນເຂດ ອຸບັດຕິເຫດ ເຮືອບິນ ເຮລິກອບເຕີ້ ຕົກ

ພໍ້ເຮລິກອບເຕີ້ຂອງກອງທັບ ແລ້ວ

ທາງການ ລາວ ສາມາດ ເຂົ້າເຖິງ ຈຸດ ທີ່ ເຮືອບິນ ເຮລິກອບເຕີ້ ກອງທັບ ຕົກ ໄດ້ແລ້ວ, ແລະ ກໍາລັງ ລໍາລຽງ ເອົາ ສົບ ຜູ້ ເສັຽຊີວິດ 23 ຄົນ ມາ ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ.

ເຕັມຫນ້າ