ບັນດາ ຊາວໜຸ່ມຍິງສາວລາວ ທີ່ສົນໃຈໄປສມັກ ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຕໍາຣວດ

ການຮັບສມັກນັກຮຽນຕໍາຣວດ

ການເປີດ ສະໝັກ ຮັບເອົາ ນັກຮຽນ ຕໍາຣວດ ຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຂາດ ຄວາມ ໂປ່ງໄສ.

ເຕັມຫນ້າ