ໂບດ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນັກໂທດມີສິດໄປປິ່ນປົວຢູ່ ໂຮງໝໍ

ທາງການ ລາວ ມີ ຣະບຽບ ກົດໝາຍ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ນັກໂທດ ທີ່ ມີພຍາດ ປະຈຳຕົວ ສາມາດ ໄປ ປິ່ນປົວ ຢູ່ ໂຮງໝໍ ຕຳຣວດ ໄດ້ ໂດຍ ມີການ ຄຸ້ມກັນ.

ເຕັມຫນ້າ