ສະພາບ ຂາ ຂອງນາງ ພອນສະຫວັນ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ

ນ.ພອນສະຫວັນໄດ້ຄ່າ ທໍາຂວັນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕຳຣວດ ເມືອງ ເຊບັ້ງໄຟ ຍອມໃຊ້ ຄ່າເສັຽຫາຍ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ນາງ ພອນສະຫວັນ ເກີດ ອຸບັດຕິເຫດ ຈົນ ຂາຫັກ.

ເຕັມຫນ້າ