ບົດວິເຄາະ

ຮູບຈາກໜ້າປົກ ຂອງປຶ້ມ ສຸດເສັ້ນທາງ ເລຂ 9 ສູນສັມມະນາ ລາວແດງ ຂຽນໂດຍ: ໂມທນາ ວິໄລສິດ

ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 (39)

ສາຣະຄະດີ ເຣື້ອງ ສຸດສາຍທາງເລຂ 9 ຕອນທີ 39, ຈະໄດ້ເລົ່າ ເຖິງການໂຕນໜີີ ອອກຈາກສູູນ ສັມມະນາ ບ້ານດົງ ຂອງນັກໂທດ ສັມມະນາກອນ.

ໂຮງງານເບັຽລາວແກ້ໄຂ ບັນຫາ ກິ່ນ

ທາງຣົດໄຟພາກເໜືອ ເລີ້ມແລ້ວ

ເຕັມຫນ້າ