ຈີນ ປະນາມ ພະມ້າ ໃນການລົງໂທດ ຄົນຈີນ ທີ່ ລັກຕັດໄມ້ ໃນພະມ້າ

ຈີນບໍ່ພໍໃຈຄໍາຕັດສິນຂອງ ພະມ້າ

ທາງການ ຈີນ ປະນາມ ພະມ້າ ກ່ຽວກັບ ການ ລົງໂທດ ຄົນຈີນ ທີ່ ເຂົ້າໄປ ລັກ ຕັດໄມ້ ໃນ ພະມ້າ.

ເຕັມຫນ້າ