ສປປລາວ

ປະທານວຽນອາຊຽນຂອງ ລາວ

ການ ປະຕິບັດ ສິດທິ ມະນຸດ ຢູ່ລາວ ໃນ ຣະຍະ ທີ່ ສປປລາວ ເປັນ ປະທານວຽນ ອາຊຽນ ແລະ ມີຄນະນຳ ພັກ-ຣັຖ ຊຸດໃໝ່ ນິ້ ນັກວິເຄາະ ການເມືອງ ລາວ ເຫັນວ່າ ຜູ້ນໍາລາວ ຈະຣະວັງ ຂຶ້ນຕື່ມ.

ເຕັມຫນ້າ