ປະຊາຄົມເສຖກິດອາຊຽນ ທີ່ ຍັງຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ ປັບປຸງກົດໝາຍຫລາຍໆຂໍ້

ກົດໝາຍແຮງງານສໍາລັບອາຊຽນ

ນັກຊ່ຽວຊານ ໃຫ້ ຂໍ້ຄິດເຫັນ ວ່າ ອາຊຽນ ຄວນມີ ມາຕຖານ ໃນການ ໃຊ້ ແຮງງານ ໂດຍສະເພາະ ສຳລັບ ແຮງງານ ກັມມະກອນ.

ເຕັມຫນ້າ