ຍານາງ ພາສຸກ ນັກພາກກະຕູນ ທີ່ ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກ ຈາກ ເມືອງວຽງໄຊ, ແຂວງຫົວພັນ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 12/16/17

ຍານາງ ພາສຸກ ພາກກະຕູນ ເປັນຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ ມີຄວາມສາມາດ ເຣື່ອງ ການສະແດງ, ການພາກສຽງ ກາຕູນ ແລະ ພາກເຣື່ອງ ຕລົກຊວນຫົວ ຕ່າງໆ ທີ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກ ຈາກ ທາງເຟສບຸຄ.

ເຕັມຫນ້າ