ນ້ອງນ້ອຍ ນັກຮຽນ ຕຽມພ້ອມແລ້ວ ກັບສົກຮຽນໃໝ່

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 08/21/17

ການສຶກສາຮໍ່າຮຽນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ ສະເພາະຮຽນ ໃນຍາມ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ເທົ່ານັ້ນ ສາມາດສຶກສາ ຮໍ່າຮຽນໄດ້ ຕະຫຼອດເວລາ ທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ, ຊຶ່ງເດັກນ້ອຍເອງ ກໍມີຄວາມດຸໝັ່ນ ສແວງຫາ ຄວາມຮູ້ ເພື່ອອະນາຄົດ ອັນສົດໃສ ຂອງຕົນ ແລະ ສັງຄົມ. ນຶ່ງໃນນັ້ນ ກໍຮວມມີ ຫຼານນ້ອຍ ອາຍຸ ພຽງ 11 ປີ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງ ສຸພັດຕາ ມີບົດໂອ້ລົມ ກັບຫຼານນ້ອຍ ຜູ້ໜ້າຮັກຜູ້ນີ້

ເຕັມຫນ້າ