ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົລຕ່າງໆ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ການຂາດສານອາຫານ

ໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃຫ້ ນັກຮຽນ

ສປປລາວ ໄດ້ຮັບການ ຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກອົງການ ຈັດຕັ້ງສາກົລ ຕ່າງໆ ຫລາຍປີມາແລ້ວ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ການຂາດ ສານອາຫານ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍສະເພາະ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຫລຸດ 5 ປີ.

ເຕັມຫນ້າ