ສະພາບອາກາດໜາວຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງລາວ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 02-01-2016

ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ແຂວງ ພາກເໜືອ ຂອງລາວ ບໍ່ໄດ້ຮັບ ການສັກຢາ ຢອດຢາ ກັນພຍາດ ໃນຊ້ວງ ອາກາດ ໜາວຈັດ ຍ້ອນ ການ ເດີນທາງ ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນຫຼາຍມື້ ຜ່ານມາ.

ເຕັມຫນ້າ