ທັມມະຊາດ ຄວາມສວຍງາມ ຂອງປະເທດລາວ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 08/22/2016

ຣາຍງານ ຂອງກະຊວງ ຕ່າງປະເທດ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ກ່ຽວກັບ ການ ຄ້າມະນຸດ ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2016 ນີ້ ຍັງບໍ່ເວົ້າ ເຖິງຄວາມ ພຍາຍາມ ຈໍາກັດ ການ ຄ້າມະນຸດ.

ເຕັມຫນ້າ