ແມ່ລູກອ່ອນທີ່ ຊື່ນຊົມກັບລູກນ້ອຍ ທີ່ເກີດໃໝ່

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 04/24/17

ອາການຜົມ ຫລົ່ນຫຼາຍ ຂອງ ແມ່ລູກອ່ອນ ຫລັງຈາກ ເກີດລູກໄດ້ ສາມເດືອນ ແມ່ນຍ້ອນ ຮໍໂມນ ໃນຮ່າງກາຍ ໄດ້ມີການ ປ່ຽນແປງ.

ເຕັມຫນ້າ