ມະຫາວິທຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ

ການເສັງຄືນໃໝ່ ບໍ່ຍຸຕິທັມ ສໍາລັບ ນັກຮຽນຊື່ສັດ

ພາຍຫຼັງ ທີ່ທາງການລາວ ໄດ້ປະກາດ ໃຫ້ນັກຮຽນ ທີ່ໄດ້ສອບເສັງ ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາລັຍ ແຫ່ງຊາຕ ລາວ ໃນກຸ່ມ B ກັບມາເສັງ ຄືນໃໝ່ ໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ ນີ້, ພວກນັກຮຽນ ຈຳນວນຫຼາຍ ທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຮູ້ສຶກວ່າ ບໍ່ມີ ຄວາມຍຸຕິທັມ ເພາະຈະຕ້ອງ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າຕ່າງໆ ຕື່ມອີກ ທັງໆທີ່ ບັນຫາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ພວກຕົນ ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ເຮັດ.

ເຕັມຫນ້າ