ຄົນງານຜູ້ຍິງລາວ ໄປ ພິສູດສັນຊາດ ຄົນງານຕ່າງດ້າວ ແຂວງ ສມຸດປຣະການ ຂອງໄທ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 10/25/16

ຫຼາຍສິບປີຫຼັງ ຢູ່ ແຂວງພາກໃຕ້ ຂອງລາວ ມັກມີແຕ່ ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຢູ່ບ້ານ, ສ່ວນ ຊາຍໜຸ່ມ ຍິງສາວ ຂ້າມໄປ ເຮັດວຽກ ຢູ່ໄທ ແຕ່ດຽວນີ້ ຢູ່ແຂວງ ພາກເໜືອ ກໍຕົກຢູ່ ໃນສະພາບ ດຽວກັນ.

ເຕັມຫນ້າ