US & WFP ໂຄງການອາຫານ McGovern-Dole ຊ່ອຍເຫຼືອອາຫານ ທີ່ມີທາດບຳຣຸງ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ ໃນໂຮງຮຽນ ຢູ່ລາວ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 05/17/2016

ສະຫະຣັຖ ແລະ ໂຄງການ ອາຫານໂລກ ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫລືອ ໂຄງການ ອາຫານ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ໃນ ຫຼາຍໆແຂວງ ຂອງ ສປປລາວ ຍ້ອນຍັງມີ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ ຂາດ ສານອາຫານ ທາດບຳຣຸງ.

ເຕັມຫນ້າ