ກອງປະຊຸມປະເມີນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ການຄ້າມະນຸດ ປີ 2012

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 07-28-2015

ທາງການ ສະຫະຣັດ ຣາຍງານ ວ່າ ສປປ ລາວ ເປັນ ປະເທດ ຕົ້ນທາງ ທາງຜ່ານ ແລະ ປາຍທາງ ຂອງ ການ ຄ້າມະນຸດ.

ເຕັມຫນ້າ