ພາຍໃນ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາຣະນາກົດໝາຍ ຕ້ານຄ້າມະນຸດ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 11/21/2016

ການແຕ່ງດອງ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນສປປລາວ ກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະຕົກສູ່ການຄ້າມະນຸດ

ເຕັມຫນ້າ