ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກກຸ່ມຄ້າມະນຸດ ໃນໄທ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 08/07/17

ສປປລາວ ສະກັດກັ້ນ ບັນຫາ ການຄ້າມະນຸດ ໃນຂນະທີ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຖືກ ພວກຄ້າມະນຸດ ຈາກປະເທດ ເພື່ອນບ້ານ ເຂົ້າມາ ຕົວະຍົວະ ດ້ວຍວິທີ ການຕ່າງໆ.

ເຕັມຫນ້າ