ປັດຈຸບັນ ຣັຖບານ ສປປລາວ ກຳລັງ ປະຕິບັດ ວຽກງານ ສາມສ້າງ

ສັມພາດຊາວບ້ານວຽກງານ ສາມ ສ້າງ

ປັດຈຸບັນ ຣັຖບານ ສປປ ລາວ ກຳລັງ ປະຕິບັດ ມັດຕິ 9 ຂອງ ພັກ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານ ”ສາມສ້າງ” ທີ່ມີຜົນ ປະກົດ ໄປ ໃນທາງລົບ ຕາມການ ບອກເລົ່າ ຂອງ ຊາວບ້ານ ໃນ ທ້ອງຖິ່ນ.