ຈີນຕົກລົງສ້າງທາງຣົດໄຟມາ ລາວ ຕໍ່ໄປ ໄທ

ຈີນຕົກລົງສ້າງທາງຣົດໄຟມາ ລາວ ຕໍ່ໄປ ໄທ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຂອງໄທ ເວົ້າວ່າ ຈີນ ຕົກລົງ ເປັນ ຫລັກການ ຈະສ້າງ ເສັ້ນທາງ ຣົດໄຟ ຄູ່ ທີ່ ເຊື່ອມ ຈາກລາວ ຫາ ໜອງຄາຍ ແລະ ບາງກອກ.