ຕິດຕາມເຮົາ
ນາຍຄຣູ ທົ່ວແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຊ້າ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໄດ້ຮັບຮອດ ເດືອນ ມົກກະຣາ

ເງິນເດືອນນາຍຄຣູໄດ້ຮັບຊ້າ

ນາຍຄຣູ ໃນ ທົ່ວ ແຂວງ ສວັນນະເຂດ ໄດ້ ຮັບເງິນ ເດືອນ ຊ້າ ຕາມເດີມ ເທື່ອ ສຸດທ້າຍ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ແມ່ນ ເດືອນ ມົກກະຣາ.

ເຕັມຫນ້າ