ອຸດົມໄຊສ້າງໂຮງງານແປຮູປ ຢາງພາຣາ ເພີ້ມອີກ

ຂ.ອຸດົມໄຊສ້າງໂຮງງານຢາງ ເພີ້ມອີກ

ນັກລົງທຶນ ຈີນ ກໍາລັງ ສ້າງ ໂຮງງານ ແປຮູບ ຢາງພາຣາ ຢູ່ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ອີກ 1 ແຫ່ງ ແລະ ຍັງຂໍ ອະນຸມັດ ສ້າງເພີ້ມ ອີກ 3 ແຫ່ງ.