ອົງການ ອາຫານໂລກ ເປັນພາກສ່ວນນື່ງ ຂອງສະຫະ ປະຊາຊາຕ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນ ໃນປະເທດ ກໍາລັງພັທນາ ທີ່ລໍາບາກ ຂາດແຄນ ໃຫ້ຮູ້ຈັກ ວິທີປູກຝັງ ເພື່ອລ້ຽງ ຄອບຄົວ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ຈັກ ສະສົມອາຫານ ປ້ອງກັນ ການຂາດແຄນ ໃນລະຍະຍາວ.

FAO ຊ່ອຍເຫຼືອການກະເສດ ຂອງລາວ

ອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ FAO ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫລືອ ລາວ ໃນ ໂຄງການ ມູລຄ່າ ເກືອບ 23 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະຣັຖ.