ສານທີ່ແຂວງຫົວພັນ ຕັດສິນຈຳຄຸກພະນັກງານລັດ 10 ຄົນ ຖານສໍ້ໂກງ

ບັນຫາການສໍ້ຣາສຢູ່ປະເທດ ລາວ

ການສໍ້ຣາສ ບັງຫລວງ ຢູ່ ປະເທດລາວ ນັບແຕ່ ປີ 2012 ມາເຖິງ ປັດຈຸບັນ ໄດ້ລ້າງຜານ ງົບປະມານ ຂອງຊາດ ໄປແລ້ວ ກວ່າ 1,000 ຕື້ ກີບ.