ພາກກາງ ຂອງ ລາວ ແຂວງ ສວັນນະເຂດ

ທາງຣົດໄຟສວັນນະເຂດ ລາວບາວ

ໂຄງການ ທາງ ຣົດໄຟ ສວັນນະເຂດ ລາວບາວ ຈະ ຜ່ານດິນນາ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຫລາຍຕອນ ພໍ ສົມຄວນ.