ຕິດຕາມເຮົາ
ການຂຸດຄົ້ນ ບໍ່ຫີນ ຢູ່ບ້ານປຸ່ງ ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ ຍັງບໍ່ມີໃຜແຈ້ງ ວ່າ ເປັນຫີນຊນິດໃດ

ການຂຸດບໍ່ຫີນຢູ່ວຽງຈັນ ແບບງຽບໆ

ການ ຂຸດຄົ້ນ ບໍ່ຫີນ ຢູ່ ບ້ານປຸ່ງ ເມືອງ ກາສີ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໂດຍມີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ແຮ່, ອຳນາດ ການ ປົກຄອງ ຂັ້ນ ເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຮ່ວມມື ກັບ ບໍຣິສັດ ຕ່າງ ປະເທດ ແຕ່ ກໍຍັງ ບໍ່ມີ ການ ຣະບຸ ວ່າ ເປັນ ຫີນ ຊນິດໃດ ແທ້.

ເຕັມຫນ້າ