ຕິດຕາມເຮົາ
ຄົນວຽດນາມ ໃນ ສປປລາວ

ບັນຫາການຂາດຄົນງານ ຢູ່ລາວ

ບໍຣິສັດ ວຽດນາມ ໃນລາວ ປະສົບ ບັນຫາ ຊອກຈ້າງ ຄົນງານ ລາວ ທີ່ ບໍ່ມີພໍ ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງການ.

ເຕັມຫນ້າ