ຕິດຕາມເຮົາ
ກອງຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ ຈົນກາຍເປັນມົລພິດ ລົບກວນຊາວບ້ານ

ມົລພິດຈາກຂີ້ເຫຍື້ອລົບກວນ ຊາວບ້ານ

ແຫລ່ງ ຂ່າວວ່າ ບັນຫາ ກິ່ນເໝັນ ຂອງ ຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ ບ້ານຊອກ ເມືອງ ໄກສອນ ແຂວງ ສວັນນະເຂດ ຈະໄດ້ຮັບ ການ ແກ້ໄຂ ໃນໄວໆ ນີ້ ພາຍຫລັງ ທີ່ ເອກກະຊົນ ເຂົ້າມາ ສໍາປະທານ.

ເຕັມຫນ້າ