ສະພາບໄຟໄໝ້ຕລາດຫລັກ 20 ເມືອງຄຳເກີດ ແຂວງບໍຣິຄຳໄຊ ໃນຄືນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2014.

ບ້ານຫລັກຊາວຕ້ອງການໃຫ້ ຊ່ວຍເຫລືອ

ພໍ່ຄ້າ ຊາວຂາຍ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ຄວາມ ເດືອດຮ້ອນ ຈາກ ເຫດໄຟໄໝ້ ຕລາດ ບ້ານ ຫລັກຊາວ ແຂວງ ບໍຣິຄໍາໄຊ ຕ້ອງການ ຄວາມ ຊ່ວຍເຫລືອ.