ຕິດຕາມເຮົາ
ຊາວບ້ານ ທີ່ຫາປາລ້ຽງຊີພ ໃນເຂດ ສ້າງເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ

ສມັຊຊາຄົນຈົນຄັດຄ້ານເຂື່ອນ ດອນ ສະໂຮງ

ກຸ່ມ ສມັຊຊາ ຄົນຈົນ ຂອງໄທ ເດີນທາງ ເຂົ້າ ບາງກອກ ເພື່ອ ສະແດງ ອອກ ໃນການ ຄັດຄ້ານ ການສ້າງ ເຂື່ອນ ດອນສະໂຮງ ໃນລາວ ຕໍ່ ຣັຖບານ ໄທ.

ເຕັມຫນ້າ