ຂະບວນຣົດ ຂົນໄມ້ເຖື່ອນ ຖືກຈັບ ໃນຊ່ວງບຸນ ປີໃໝ່ລາວ

ຂະບວນຣົດຂົນໄມ້ເຖື່ອນ ຖືກຈັບ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈັບ ຂະບວນ ຣົດ ຂົນໄມ້ ເຖື່ອນ ໃນ ນະຄອນ ຫລວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ ຕື່ມອີກ ໃນຊ່ວງ ບຸນ ປີໃໝ່ ລາວ.