ກຸ່ມລົງທຶນ Thai Hoa Group ຂອງວຽດນາມ ທີ່ເນັ້ນໜັກ ເພີ້ມປູກຢາງພາຣາ ໃນພາກໃຕ້ ຂອງລາວ

ນັກລົງທຶນວຽດນາມຍິນດີ ຮັບຟັງ ຄໍາຮ້ອງທຸກ

ກຸ່ມປູກ ຢາງພາລາ ຂອງ ວຽດນາມ ເວົ້າວ່າ ມີ ນະໂຍບາຍ ເປີດກວ້າງ ຮັບຟັງ ຄຳຮ້ອງທຸກ ຈາກ ປະຊາຊົນ ໃນພື້ນທີ່ ປູກ ຢາງພາລາ ໃນ ກຳພູຊາ ແລະ ລາວ.