ຣົດຂົນໄມ້ເສັຽຫຼັກປີ້ນທ້ອງ ຢູ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ຣົດຂົນໄມ້ເສັຽຫຼັກປີ້ນທ້ອງ ຢູ່ ຈໍາປາສັກ

ຣົດບັນທຸກ ຂົນໄມ້ ທ່ອນ ເສັຽຫຼັກ ປີ້ນທ້ອງ ຢູ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ເຮັດໃຫ້ ມີຜູ້ ເສັຽຊີວີດ 2 ຄົນ ນຶ່ງ ໃນນັ້ນ ແມ່ນ ນັກ ທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງຊາດ.