ສະຫະຣັດຊ່ອຍອາຫານໃນ ໂຮງຮຽນ

ສະຫະຣັດຊ່ອຍອາຫານໃນ ໂຮງຮຽນ

ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເດັກນ້ອຍ ລາວ ກວ່າ 170 ພັນ ຄົນ ໃນ ດ້ານ ອາຫານ ເບົາ ຫລັງເຂົ້າ ເຊົ້າ ແລະ ອາຫານ ທ່ຽງ ຢູ່ ໂຮງຮຽນ ເປັນເງິນ 27 ລ້ານ ໂດລາ.