ແຂວງອັດຕະປື ຍິນດີ ຕ້ອນຮັບ

ສປຊ ຊ່ອຍເຫຼືອອາຫານໃນ ແຂວງ ພາກໃຕ້

ຫລາຍ ເມືອງ ທີ່ທຸກຍາກ ໃນເຂດ ພາກໃຕ້ ຂອງລາວ ຈະໄດ້ຮັບ ການຊ່ອຍເຫລືອ ທາງດ້ານ ອາຫານ ການກິນ ຈາກ ອົງການ ສະຫະ ປະຊາຊາດ.