ຣະວັງຊີ້ນປະສົມສານເຄມີ

ຣະວັງຊີ້ນສັດປະສົມເຄມີ ກັນເໜົ່າ

ໃຫ້ຣະວັງ ຢ່າ ຊື້ຊີ້ນສັດ ທີ່ ປະສົມ ດ້ວຍ ສານເຄມີ ກັນເໜົ່າ ທີ່ ຍັງມີຂາຍ ຕາມຕລາດ ນະຄອນ ຫຼວງ ວຽງຈັນ.