ພົບເຊື້ອ ໄຂ້ຫວັດນົກ ສາຍພັນ H5N6 ຢູ່ແຂວງຫຼວງພຣະບາງ

ພົບເຊື້ອໄຂ້ຫວັດນົກສາຍພັນ H5N6

ພົບເຫັນ ເຊື້ອໂຣຄ ໄຂ້ຫວັດນົກ ສາຍພັນ H5N6 ຣະດັບ ຕ່ຳ ທີ່ ແຂວງ ຫລວງພຣະບາງ.