ຕິດຕາມເຮົາ
ໂຮງໝໍປະຈໍາແຂວງ ສວັນນະເຂດ

ສວັນນະເຂດຍັງຂາດອຸປກອນ ການແພດ

ໂຮງໝໍ ໃນ ຫຼາຍ ເມືອງ ຢູ່ ແຂວງ ສວັນນະເຂດ ບໍ່ ສາມາດ ຮັບຄົນ ເຈັບໜັກ ເຂົ້າໄປ ປິ່ນປົວ ໄດ້ ເພາະ ຂາດ ອຸປກອນ ແລະ ນາຍແພດ.

ເຕັມຫນ້າ