ໝູ່ບ້ານໃນເຂດ ຊົນນະບົດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຂ.ບໍ່ແກ້ວເປີດກອງທຶນປະກັນໄພ ສຸຂພາບ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປີດ ກອງທຶນ ປະກັນໄພ ສຸຂພາບ ແຫ່ງ ທຳອິດ ເພື່ອ ຊ່ວຍເຫລືອ ປະຊາຊົນ.