ຈະມີການທົດລອງວັກຊິນຕ້ານ ອີໂບລາ ໃສ່ຄົນ

ຈະມີການທົດລອງວັກຊິນຕ້ານ ອີໂບລາ

ການາດາ ຈະ ເລີ່ມສົ່ງ ວັກຊີນ ທົດລອງ ປ້ອງກັນ ເຊື້ອ ອີໂບລາ ໄປ Switzerland ໃນ ອາທິດ ນີ້ ຊຶ່ງ ເປັນ ພາກສ່ວນ ນຶ່ງ ຂອງ ການຕໍ່ສູ້ ຕ້ານ ເຊື້ອ ພຍາດ ອີໂບລາ.