ຕິດຕາມເຮົາ
ຕົວຢ່າງ ຂອງຍຸງລາຍ ໂຕແມ່ (Aedes aegypti mosquito) ທີ່ນໍາເຊື້ອພຍາດ ໄຂ້ເລືອດອອກ ແພ່ຣະບາດ ໃສ່ຜູ້ຄົນ.

ສາທາຣະນະສຸຂເຕືອນຣະວັງ ໄຂ້ຍຸງ

ກະຊວງ ສາທາຣະນະສຸຂ ລາວ ເຕືອນ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ ເອົາໃຈໃສ່ ປ້ອງກັນ ເຊື້ອ ພຍາດ ໄຂ້ ຍຸງ.

ເຕັມຫນ້າ