ຕິດຕາມເຮົາ
ມູນນິທິ ເພື່ອ ສາຍຕາ ຈາກ ອອສເຕຣເລັຽ ຊ່ວຍປົວ ແລະ ຜ່າຕັດຕາ ຟຣີ ໃຫ້ແກ່ຊາວລາວ

ມູນນິທິເພື່ອສາຍຕາ ຊ່ອຍ ລາວ

ມູນນິທິ ເພື່ອ ສາຍຕາ ໃນ Australia ສົ່ງ ໝໍຕາ ໄປຊ່ວຍ ຜ່າຕັດ ຕາ ແບບ ບໍ່ຄິດຄ່າ ປິ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ ຊາວລາວ ນັບ ໝື່ນຄົນ ຊຶ່ງ ທຸກຄົນ ທີ່ ໄດ້ຮັບ ການຮັກສາ ກໍດີໃຈ ຄືຕາຍ ແລ້ວ ເກີດ ໃໝ່.

ເຕັມຫນ້າ