ຕົວຢ່າງ ລັກສນະ ຢາບ້າ ທີ່ມີຫຼາຍສີ ແລະຫຼາຍຮູປແບບ

ຢາເສບຕິດກໍາລັງແພ່ລາມ

ບັນຫາ ຢາເສບຕິດ ຢູ່ແຂວງ ສວັນນະເຂດ ຍັງເປັນ ບັນຫາ ຮຸນແຮງ ໃນໄຣຍະ 6 ເດືອນ ມີຜູ້ ກະທໍາ ຜິດ 100 ກວ່າຄົນ ແລ້ວ.