ການບັງຄັບໃຫ້ຂໍທານຄືການ ຄ້າມະນຸດ

ການບັງຄັບໃຫ້ຂໍທານຄືການ ຄ້າມະນຸດ

ນັກເຄື່ອນໄຫວ ໃນໄທ ກົດດັນ ໃຫ້ ຣັຖບານ ໃຊ້ ມາຕການ ກໍາຈັດ ຄົນຂໍທານ ໃນ ທົ່ວ ປະເທດ ທີ່ ມາຈາກ ການ ຄ້າມະນຸດ.