ຕິດຕາມເຮົາ
 ລາວ-ພະມ້າ ຮ່ວມມື ປາບ ຢາເສບຕິດ

ລາວ-ພະມ້າຮ່ວມມືປາບຢາເສບຕິດ

ລາວ-ພະມ້າ ຮ່ວມມື ກັນ ກວດກາ ປາບປາມ ຢາເສບຕິດ ຕາມ ແນວ ຊາຍແດນ ຣະຫວ່າງ ສອງ ປະເທສ ຕໍ່ໄປ.

ເຕັມຫນ້າ