ຕິດຕາມເຮົາ
ຕົວຢ່າງ ຜູ້ຍິງລາວ ທີ່ ຖືກຫລອກລວງ ໄປຂາຍ ບໍຣິການ ທາງເພສ ແລ້ວຖືກ ຕໍາຣວດໄທ ບຸກເຂົ້າທໍາລາຍ ແລະ ຄວບຄຸມຕົວ 50 ຄົນ

ການປາບປາມນາຍໜ້າຄ້າມະນຸດ ໃນລາວ

ການ ກວາດລ້າງ ນາຍໜ້າ ຄ້າມະນຸດ ຢູ່ລາວ ເປັນ ວຽກງານ ທີ່ ທ້າທາຍ ຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປ້ອງກັນ ຄວາມສງົບ ຍ້ອນວ່າ ການ ຄ້າມະນຸດ ມີ ເພີ້ມຂຶ້ນ ເລື້ອຍໆ ແລະ ໃນທຸກ ຮູບແບບ.

ເຕັມຫນ້າ