ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທເຂົ້າບຸກທລາຍ ຮ້ານ ຄາຣາໂອເກະ

ຄວາມຄືບໜ້າຄະດີແມ່ຍິງລາວ 32 ຄົນ

ຄະດີ ແມ່ຍິງລາວ 32 ຄົນ ທີ່ ຂາຍ ບໍຣິການ ທາງເພດ ຢູ່ ຮ້ານ ຄາຣາໂອເກ ປະເທດໄທ ກາຍເປັນ ກໍຣະນີ ຄ້າມະນຸດ.