ສໍາພາດ ທ່ານ ຊົມ ວໍຣະສານ ທີ່ຣັດ ຟລໍຣີດາ

ສໍາພາດ ທ່ານ ຊົມ ວໍຣະສານ

ທ່ານ ຊົມ ວໍຣະສານ ໄດ້ ອົພຍົບ ໄປຢູ່ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ທີ່ ຣັຖ ຟລໍຣິດາ ໄດ້ 33 ປີແລ້ວ ທ່ານເປັນ ຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ ຊ່ວຍເຫລືອ ຊາວ ອົພຍົບ ລາວ ຈົນເຖິງ ບໍານານ.