ຍານາງ ວຽງຄໍາ ພົມສະຫວັດ Candi Pham ເຈົ້າຂອງ ໂຮງງານ PBR Manufacturing ທີ່ຣັຖ ເທັກຊັສ, ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ

ສັມພາດຍານາງ ວຽງຄໍາ ພົມສະຫວັດ

ການສັມພາດ ຍານາງ ວຽງຄໍາ ພົມສະຫວັດ ເຈົ້າຂອງ ໂຮງງານ PBR Manufacturing ທີ່ຣັຖ ເທັກຊັສ, ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ຊື່ງ ເປັນ ໂຮງງານ ກວດກາ ສິນຄ້າ ທຸກ ປະເພດ ກ່ອນຈະຖຶກ ນໍາອອກ ຈໍາໜ່າຍ ເພື່ອ ຄວາມ ປອດພັຍ.