ສຳພາດທ່ານບົວວັນຣາສີ

ສຳພາດທ່ານບົວວັນຣາສີ (ຈົບ)

ເຊີນທ່ານ ຮັບຟັງ ການສຳພາດ ພາກ 2 ຫລື ພາກ ສຸດທ້າຍ ຂອງ ທ່ານ ບົວວັນ ຣາສີ ໄດ້.