ປະທານອົງການ ສາມະຄີ ນັກລົບເກົ່າ ອະດີດ ນາຍທະຫານ ແຫ່ງ ພຣະຣາຊອານາຈັກລາວ ທ່ານ ພັນເອກ ຂາວ ອິນສີຊຽງໃໝ່

ສໍາພາດປະທານອົງການ ສາມະຄີ ນັກລົບເກົ່າ

ການສໍາພາດ ອະດີດ ນາຍ ທະຫານ ພັນເອກ ຂາວ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ປະທານ ອົງການ ສາມະຄີ ນັກລົບ ເກົ່າ ແຫ່ງ ພຣະ ຣາຊອານາຈັກ ລາວ.