ຕິດຕາມເຮົາ
ເກາະອໍາບົນ ປະເທດອິນໂດເນເຊັຽ ທີ່ ຄົນງານລາວ ຈາກເຮືອຫາປາຂອງໄທ ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່

ທາງການລາວຈະຊ່ອຍຄົນງານ ລາວ

ທາງການ ລາວ ກໍາລັງ ເລັ່ງ ຊ່ວຍເຫລືອ ລູກເຮືອ ປະມົງ ລາວ ທີ່ ຄ້າງຢູ່ ອິນໂດເນເຊັຽ ໃຫ້ ໄດ້ ກັບມາ ຫາ ຄອບຄົວ.

ເຕັມຫນ້າ