ຕິດຕາມເຮົາ
ຫລຽນເງິນ ສລອງວັນຄົບຮອບ 60 ປີ ແຫ່ງຄວາມສັມພັນທາງການທູດ ຣະຫວ່າງ ລາວ-ຍິ່ປຸ່ນ

ຫລຽນເງິນສລອງຄົບຮອບ 60 ປີ

ຍິ່ປຸ່ນ ຈະ ຜລິດ ຫລຽນເງິນ ສລັກ ຮູບ ພຣະທາດຫລວງ ເພື່ອ ເປັນ ທີ່ຣະລຶກ ໃນ ວັນ ຄົບຮອບ 60 ປີ ຂອງ ຄວາມ ສຳພັນ ການທູດ ຣະຫວ່າງ ສອງ ປະເທດ.

ເຕັມຫນ້າ