ເມືອງ ມະຫາໄຊ ຂາດຄຣູສອນ ຊັ້ນ ມັທຍົມ

ເມືອງມະຫາໄຊຂາດຄຣູສອນ ຊັ້ນ ມັທຍົມ

ເມືອງ ມະຫາໄຊ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຍັງຂາດ ຄຣູສອນ ສໍາລັບ ຊັ້ນ ມັທຍົມ ໃນ ສົກ ການສຶກສາ 2014-15.

Latest Headlines

MANDARIN

° in Beijing at

CANTONESE

° in Guangzhou at

BURMESE

° in Yangon at

KOREAN

° in Pyongyang at

LAO

° in Vientiane at

KHMER

° in PhnomPenh at

TIBETAN

° in Lhasa at

UYGHUR

° in Ürümqi (Diwopu) at

VIETNAMESE

° in Hanoi at

ຜແນກຂອງ Site

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້