ຄລີນິກ ທີ່ຖືກສົງໃສວ່າ ບໍຣິການ ແມ່ຍີງຮັບຈ້າງຖືພາແທນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ປິດ ກິຈການແລ້ວ

ຄລີນິກ VIP ປິດແລ້ວ

ຄລີນິກ ທີ່ຖືກສົງໃສ ວ່າ ບໍຣິການ ແມ່ຍິງ ຮັບຈ້າງ ຖືພາ ໃນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ປິດ ກິຈການ.

Latest Headlines

MANDARIN

° in Beijing at

CANTONESE

° in Guangzhou at

BURMESE

° in Yangon at

KOREAN

° in Pyongyang at

LAO

° in Vientiane at

KHMER

° in PhnomPenh at

TIBETAN

° in Lhasa at

UYGHUR

° in Ürümqi (Diwopu) at

VIETNAMESE

° in Hanoi at

ຜແນກຂອງ Site

ເຂື່ອນກັບອະນາຄົດ ແມ່ນໍ້າຂອງ

ບັນນາທິການ ເລືອກໄວ້

ເຕັມຫນ້າ