ທ່ານ Leung Chun-ying ຜູ້ນໍາ ຮົງກົງ ກ່າວວ່າ “ກໍາລັງພາຍນອກ” ເຂົ້າຫຍຸ້ງກ່ຽວ ການປະທ້ວງ ເພື່ອ ປະຊາທິປະຕັຍ

ຜູ້ນໍາຮົງກົງວ່າມີກຸ່ມແຊກຊຶມ ຈາກ ພາຍນອກ

ຜູ້ນໍາ ຮົງກົງ ເວົ້າວ່າ ມີການ ແຊກຊຶມ ຈາກ ກໍາລັງ ພາຍນອກ ເຂົ້າ ຫຍຸ້ງກ່ຽວ ການ ປະທ້ວງ ເທື່ອນີ້.