ການປະທ້ວງ ຂອງມະຫາຊົນໄທ ທີ່ບາງກອກ ແລະກໍາລັງແພ່ຂຍາຍ ໄປສູ່ຫລາຍໆເຂດ ໃນຕ່າງແຂວງ

ຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງຊາວລາວໃນ ບັນຫາ ຢູ່ໄທ

ຊາວລາວ ໃນ ນະຄອນ ຫລວງ ວຽງຈັນ ວ່າ ການ ຂັດແຍ້ງ ທາງ ການເມືອງ ໃນ ປະເທດ ໄທ ຍາກ ທີ່ ຈະ ລົງຮອຍ ກັນໄດ້. ຊາວລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ຢາກໃຫ້ ສະຖານະ ການ ຄວາມ ບໍ່ສງົບ ນີ້ ຍຸຕິລົງ ໄວໆ.