ຈີນຢາກຕັ້ງທະນາຄານໃນ ເອເຊັຍ

ຈີນຢາກຕັ້ງທະນາຄານໃນ ເອເຊັຍ

ສປປລາວ ສນັບສນູນ ການຈັດຕັ້ງ ທະນາຄານ ເອເຊັຍ ເພື່ອ ການລົງທຶນ ສ້າງ ໂຄງຮ່າງ ພື້ນຖານ ຊຶ່ງ ຈີນ ເປັນຜູ້ ສເນີ.