ເຄື່ອງໝາຍ ປະຊາຄົມ ເສຖກິຈ ອາຊ໊ຽນ

ຣັຖມົນຕຣີເສຖກິດອາຊຽນ ຈະ ສົນທະນາ

ຣັຖມົນຕຣີ ເສຖກິດ ອາຊຽນ ຈະ ສົນທະນາ ກັນ ເຣື້ອງ ການຄ້າ ເສຣີ ກ່ອນເປີດ ປະຊາຄົມ ເສຖກິດ ອາຊຽນ.