ກຸ່ມປະທ້ວງຮົງກົງບໍ່ໝັ້ນໃຈ ໃນແຜນ ເດີນໜ້າ

ກຸ່ມປະທ້ວງຮົງກົງບໍ່ໝັ້ນໃຈ ໃນແຜນ ເດີນໜ້າ

ກຸ່ມ ປະທ້ວງ ໃນ ຮົງກົງ ເກີດຄວາມ ສັບສົນ ໃນ ອາທິດ ນີ້ ຍ້ອນ ແຜນການ ໃຫ້ ປະຊາຊົນ ອອກສຽງ ລົງ ຄວາມເຫັນ ວ່າ ຈະເຮັດ ຢ່າງໃດ ຕໍ່ໄປນັ້ນ ຖືກ ຍົກເລີກ.