ໄທຟື້ນໂຄງການຣົດໄຟ ຄວາມໄວ ສູງ

ໄທຟື້ນໂຄງການຣົດໄຟ ຄວາມໄວ ສູງ

ຄນະຮັກສາ ຄວາມສງົບ ແຫ່ງຊາດ ໄທ ໄດ້ ອະນຸມັດ ໂຄງການ ຣົຖໄຟ ຄວາມໄວ ສູງ ທີ່ ຈະເຊື່ອມຕໍ່ ກັບ ຈີນ ແລະ ຜ່ານ ສປປລາວ.