ຕິດຕາມເຮົາ

ວີດີໂອ

ລົມເຣື້ອງຂ່າວ-Laotalk-05-17-2015(ຈົບ)

2015-05-20

ຫົວໜ້າ ກົມ ຂົວທາງ ຂໍ ງົບປະມານ ສ້າງທາງ ເຂົ້າບ້ານ ຕົນເອງ ໃນ ຂນະ ທີ່ ເສັ້ນທາງ ຫລວງ ແລະ ເສັ້ນ ທາງ ອື່ນໆ ຍັງ ເປ່ເພ ຢູ່.(ຈົບ)

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ລົມເຣື້ອງຂ່າວ laotalk

ເຕັມຫນ້າ