ວີດີໂອ

ນໍ້າຄານຂຶ້ນສູງ ມ.ຊຽງເງິນ ຫຼັງພະຍຸຜ່ານ

2016-08-24

ສະພາບຂອງນໍ້າຄານ ທີ່ ສູງຂຶ້ນ ຈົນ ປະຊາຊົນ ຕົກໃຈ ອອກມາຣະດັບຂອງນໍ້າ ແລະ ສະພາບ ຄວາມເສັຽຫາຍ ຂອງ ປະຊາຊົນ ເມືອງຊຽງເງິນ ຫຼັງຈາກ ພະຍຸຝົນຕົກໜັກ ຜ່ານພົ້ນໄປ.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ນໍ້າຄານ ມ.ຊຽງເງິນ xiengngeun luangprabang laos

ເຕັມຫນ້າ