ວີດີໂອ

ຈີນ ຈັດງານວັນຊ້າງສາກົນ

2017-08-16

ບໍຣິສັດຈີນ ຈັດງານ ວັນຊ້າງສາກົນ ແລະ ຈະສ້າງສູນ ອະນຸຮັກ ແລະ ຂຍາຍພັນຊ້າງ ໃນທ້າຍປີນີ້.

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ຈີນ ຈັດງານ ວັນຊ້າງສາກົນ

ເຕັມຫນ້າ