ວີດີໂອ

ດິນເຈື່ອນຢູ່ບໍ່ຂຸດຄຳ

2016-10-17

ທີ່ ເມືອງຄຳເກີດ ມີຊາວບ້ານ ເສັຽຊີວິດ 4 ຄົນ ໃນການ ຂຸດຄຳ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ດິນເຈື່ອນ ຢູ່ບໍ່ຂຸດຄຳ land-slide

ເຕັມຫນ້າ