ວີດີໂອ

ເດັກຍິງລາວ 13 ປີກັບຄືນລາວແລ້ວ

2017-11-14

ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວ ອາຍຸ 13 ປີ ຈາກ ເມືອງສຸຂຸມາ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຖືກສົ່ງກັບ ສປປລາວ ແລ້ວຮຽບຮ້ອຍ

ຄໍາໄຂຣະຫັດ
ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງລາວ ອາຍຸ13ປີ

ເຕັມຫນ້າ