ຕິດຕາມເຮົາ
ພື້ນຖານການຄອງຊີພ ຂອງຊາວລາວ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 02-09-2015

ແຕ່ລະ ຄອບຄົວ ຕ່າງ ກໍ ມີ ບັນຫາ ບໍ່ ວ່າ ຈະຮັ່ງ ຫລື ທຸກ ແຕ່ ສໍາລັບ ຄອບຄົວ ທີ່ ຫາເຊົ້າ ກິນຄໍ່າ ທີ່ ເມືອງ ຫລວງ ພຣະບາງ ເມັຽ ເປັນແມ່ຄ້າ ຂາຍປາ ຢູ່ ຕລາດ ເດ ເປັນ ແນວໃດ?

ເຕັມຫນ້າ