ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກຳລັງເລັ່ງ ສືບສວນ ເຣື້ອງ ນັກຮຽນຍິງ ຫລາຍຄົນ ຫຸ້ມຕີ ນັກຮຽນຍິງ ຜູ້ດຽວ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 09-16-2014

ກຸ່ມ ນັກຮຽນຍິງ ຫຸ້ມຕີ ນັກຮຽນຍິງ ຄົນດຽວ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ໂຮງຮຽນ ມັທຍົມ ສົມບູນ ວຽງຈັນ ກຳລັງ ຢູ່ໃນ ຂັ້ນຕອນ ການ ສອບສວນ.