ຕິດຕາມເຮົາ
ເຫຍື່ອ ຂອງ ກຸ່ມຄ້າມະນຸດ ຄືຜູ້ດ້ອຍການສຶກສາ ຈາກ ຊົນນະບົດ

ເຫຍື່ອຂອງກຸ່ມຄ້າມະນຸດ

ແມ່ຍິງລາວ ຕົກເປັນ ເຫຍື່ອ ຂອງ ພວກ ຄ້າມະນຸດ ໄປ ຕ່າງ ປະເທດ ຍ້ອນ ບໍ່ຮູ້ ເຖິງ ອຸບາຍ ຫລອກລວງ ຂອງ ນາຍໜ້າ ແລະ ເຊື່ອ ຄົນງ່າຍ ເພາະ ຢາກ ເຮັດວຽກ ມີ ຣາຍໄດ້ ໃຫ້ ຄອບຄົວ.

ເຕັມຫນ້າ