ນາງ ອຶງ ຊຸຍເມັງ ພັລຍາ ຂອງທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ ເດີນທາງມາ ສະຫະຮັຖ ອະເມຣິກາ ເພື່ອເຜີຍແພ່ ການ ຫາຍສາບສູນ ຂອງ ທ່ານ ສົມບັດ ສົມພອນ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 07-28-2014

ແມ່ຍິງ ສອງຄົນ ທີ່ ມີຄວາມ ທຸກໃຈ ຍ້ອນ ສູນເສັຽ ຄົນທີ່ ຕົນຮັກ ທີ່ສຸດ ໃນ ຊີວິດ ມາພົບ ພໍ້ກັນ ໂດຍ ບັງເອີນ ເລີຍໄດ້ ໂອ້ລົມກັນ ເຣື້ອງ ໃນຊີວິດ ຫລາຍຢ່າງ ສູ່ກັນຟັງ.