ຕິດຕາມເຮົາ
ສຕຣີໝາຍເລຂ 1 ຂອງ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ຢ້ຽມຢາມ ຍິ່ປຸ່ນ ແລະ ກັມພູຊາ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 03-24-2015

ເຫດການ ທີ່ ຜູ້ຄົນ ຕິດຕາມ ຢ່າງ ໃກ້ຊິດ ເມື່ອ ສັປດາ ທີ່ ຜ່ານມາ ຄື ການ ຢ້ຽມຢາມ ຍິ່ປຸ່ນ ແລະ ກັມພູຊາ ຂອງ ສຕຣີ ໝາຍເລຂ 1 ຂອງ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ.

ເຕັມຫນ້າ