ຕິດຕາມເຮົາ
ສະມາຄົມ ຫັຖກັມຕໍ່າຫູກ ແມ່ຍິງລາວ ທີ່ແຂວງຫລວງພຣະບາງ

ແມ່ຍິງລາວມັກເປັນຜູ້ເສັຽສຣະ

ແມ່ຍິງ ລາວ ໃນ ເຂດ ຊົນນະບົດ ຍັງມັກ ເປັນ ຜູ້ ເສັຽສຣະ ເພື່ອ ອະນາຄົດ ຂອງ ພວກນ້ອງໆ ທີ່ ເປັນຜູ້ຊາຍ ເທົ່າຮອດ ສູ່ມື້ນີ້.

ເຕັມຫນ້າ