ແຜ່ນຜ້າແພລາວ ຢູ່ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 12-08-2014

ແຜ່ນຜ້າແພ ລາວ ຮວມທັງ ຜືນ ທີ່ ເຊື່ອກັນວ່າ ຫົ່ມແລ້ວ ຢູ່ດີ ມີແຮງ ນັ້ນ ບໍ່ພົບເຫັນ ພຽງແຕ່ ຢູ່ ໃນ ປະເທດ ລາວ ຫາກຍັງມີ ຢູ່ ສະຫະຣັຖ ອະເມຣິກາ ນຳດ້ວຍ.