ສີມືຜ້າແຜ່ນແພ ຂອງ ແມ່ຍິງ ລາວ

ແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 11-10-2014

ຜ້າແຜ່ນແພ ທີ່ ເປັນ ສີໄມ້ ລາຍມື ຂອງ ແມ່ຍິງລາວ ຈະຫາ ເບິ່ງໄດ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ ຢູ່ ປະເທດ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີ ຢູ່ຕ່າງ ປະເທດ ນຳດ້ວຍ ເຊັ່ນ ຢູ່ ຫ້ອງ ວາງສະແດງ ແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນ ນະຄອນ ຫລວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ.