བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག ༢༠༡༧།༡

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོས་འབྲེལ་གནང་འཆར་འདུག

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་མི་རིང་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བར་ཉིན་གསུམ་རིང་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཆོས་འབྲེལ་གནང་འཆར་འདུག

དྲ་གནས་ཚན་པ།

རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འཕྲིན།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༢༤།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༢༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༨།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༦།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༤།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།