ང་ཚོའི་རྗེས་སུ་འབྲོངས།
བཞུགས་སྒར་དུ་སྐབས་༡༥པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཚོགས་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ།

བཞུགས་སྒར་དུ་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་མཇུག་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ།

བཞུགས་སྒར་དུ་སྐབས་༡༥པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་དགུ་པ་སྔོན་རྩིས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཚོགས་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་ཡོད་པ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥།༣།༢༦

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

དྲ་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥-༠༣-༢༤།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥-༠༣-༢༡།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥།༣།༡༩

དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི། ༢༠༡༥།༣།༡༩།

དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི། ༢༠༡༥།༠༣།༡༣།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།