༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཨ་རི་དང་ར་ཤི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་གཉིས་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཆེད་མཉམ་ལས་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་བ།

འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་འབྱུང་ཐབས་སུ་མཉམ་ལས་གནང་བའི་རེ་བ།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཨ་རི་དང་ར་ཤི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་གཉིས་ནས་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཆེད་མཉམ་ལས་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་བ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྱུུང་རིམ།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༡-༡༩།

མར་ཊིན་ལུ་ཐར་ཀིང་སྐོར་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༡-༡༤།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༡-༡༢།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༡-༡༠།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༡-༠༧།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།