༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཕྱི་ཚེས་༢༠ཉིན་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཆོས་ལུགས་འདྲ་མིན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་སློབ་སྩོལ་བཞིན་པ།

འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བར་འཆམ་མཐུན་དང་བརྩི་བཀུར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

༸གོང་ས་མཆོག་ནས་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཆོས་འདྲ་མིན་གྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཆོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བར་འཆམ་མཐུན་དང་བརྩི་བཀུར་བྱ་རྒྱུ་ནི་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་བསྩལ་བ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་པ།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བདུན་ཕྲག་འདིའི་བོད་གནས། ༢༠༡༤།༩།༡༩

དབུས་སྐད་དྲ་བརྙན། ༢༠༡༤།༩།༡༨

ཁམས་སྐད་དྲ་བརྙན། ༢༠༡༤།༩།༡༧།

ཨམ་སྐད་དྲ་བརྙན།༢༠༡༤ ཟླ་༩ཚེས་༡༦།

ཁྱི་སྨྱོན་སྔོན་འགོག་གི་ལས་འགུལ།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།