སྤྱི་ཚེས ༢༨ཉིན། མིང་ལ་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་ཟེར་བའི་བོད་རིགས་སྐྱེས་པ་ཞིག་གིས་ཁམས་དཀར་མཛེས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གནང་ཡོད་པ།

ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་བོད་མི་ཞིག་གིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ།

བོད་མི་ཞིག་གིས་ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་དུ་༧རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཁྲི་ལོར་བརྟན་པར་ཤོག་ཅེས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་བྱས་ཡོད་པ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༡-༢༨།

དབུ་མའི་ལམ་དང་རང་བཙན་སྐོར་བགྲོ་གླེང༌།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བློ་བཟང་སེངྒེ་།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱལ།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བཀྲིས་དབང་འདུས།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་ཀླུ་མཁར་བྱམས།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།

དབུས་འོས་བསྡུ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཅར་འདྲི།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་ནས་དྲ་ཐོག་འོས་བསྡུའི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།