ང་ཚོའི་རྗེས་སུ་འབྲོངས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་ཤར་གཏོང་།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་དབུ་འཛུགས།

བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་དབུ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་རེད།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།༢༠༡༥།༠༣།༠༣།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།༢༠༡༥།༠༢།༢༤།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།༢༠༡༥།༠༣།༠༣།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།༢༠༡༥།༠༢།༢༦།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་སྲུང་བརྩི།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།༢༠༡༥།༠༢།༢༡།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།