ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་བྷོ་ཚི་ཝ་ནཱའི་སྲིད་འཛིན་(Ian Khama)མཆོག

རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་མ་ཚུད་པ་བྱེད་དགོས་ཞེས་བའི་དཔྱད་བརྗོད།

བྷོ་ཚི་ཝ་ནའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་མ་ཚུད་པ་བྱེད་དགོས་ཀྱི་རེད་ཅེས་ཞིབ་འཇུག་མཁས་པས་དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་འདུག

རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གི་ས་མཚམས་མཐའ་སྲུང་དམག་མི།

ས་མཚམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་ཟེར།

རྒྱ་གར་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ས་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་སྐོར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་འདུག

ཧྥ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་མ་འོངས་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་སྐབས། ༢༠༡༧།༧

ཧྥ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོཊ་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོཊ་པའི་སྐོར་བཀའ་བསྡུར།

ཧྥ་རན་སིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་མ་འོངས་གནང་སྟངས་སྐོར་ལ་བཀའ་བསྡུར་གནང་འདུག

༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་(Ram Nath Kovind) མཆོག ༢༠༡༧།༡།༩

རྒྱ་གར་གྱི་འདེམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་འཚམས་འདྲི།

༧གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་ཞབས་(Ram Nath Kovind) མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ལ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བར་འཚམས་འདྲི་གནང་འདུག

བདུན་འདིའི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།༢༠༡༧།༧།༢༣།

༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

བོད་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་ལས་རིམ་གསར་པ་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༧།༠༧།༢༠

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༧།༧།༡༨།

བརྙན་འཕྲིན།༢༠༡༧།༧།༡༥

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༧།༠༧།༡༣

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༧-༡༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༧-༠༨།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།