ང་ཚོའི་རྗེས་སུ་འབྲོངས།
བཀྲིས་སྒྲོལ་མ། ཚེ་རིང༌།
བྱམས་པ་ཡོན་ཏན། ཆོས་མཚོ། བློ་ལྡན་དབང་ཕྱུག།

རང་ལུས་མེ་སྲེག་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ།

ཉེ་ཆར་བོད་ནང་རང་ལུས་མེ་སྲེག་གནང་མཁན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང༌ས་གནས་དེ་གའི་བོད་མི་བཅུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༠༥-༢༡།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥-༠༥-།༡༩།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥-༠༥-།༡༦།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥-༠༥-།༡༢།

འབྲུག་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དམིངས་བསལ་བཅར་འདྲི།

༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།