བོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་ས་འབྲེལ་ས་ཁྲ།

བལ་ཡུལ་ནས་བོད་ནང་གཞུང་ལམ་གསར་བསྐྲུན་བྱུང་བཞིན་པ།

བལ་ཡུལ་ནང་བོད་ཀྱི་པུ་ཧྲེང་ཕྱོགས་སུ་གཞུང་ལམ་གསར་བསྐྲུན་བྱེད་བཞིན་པ་གང་མཚམས་འགྲུབ་ཡོད་པ་རེད།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༡-༢༤།

དབུ་མའི་ལམ་དང་རང་བཙན་སྐོར་བགྲོ་གླེང༌།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བློ་བཟང་སེངྒེ་།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བཀྲིས་སྟོབས་རྒྱལ།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་བཀྲིས་དབང་འདུས།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་ཀླུ་མཁར་བྱམས།

སྲིད་སྐྱོང་འོས་མི་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་།

དབུས་འོས་བསྡུ་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་ལ་བཅར་འདྲི།

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་བོད་སྐད་སྡེ་ཚན་ནས་དྲ་ཐོག་འོས་བསྡུའི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།