ང་ཚོའི་རྗེས་སུ་འབྲོངས།
བཞུགས་སྒར་དུ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལམ་སྟོན་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་གནང་བཞིན་པ།

བཞུགས་སྒར་དུ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལམ་སྟོན་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར།

བཞུགས་སྒར་དུ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་འབྲེལ་ཡོད་འགོ་འཛིན་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྨན་བཅོས་བལྟ་སྐྱོང་ལམ་སྟོན་ཐོག་སྦྱོང་བརྡར་གནང་བཞིན་པ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥།༡།༢༣

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥།༡།༢༡

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥།༡།༡༦

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥།༡།༡༤།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར།༢༠༡༥ ཟླ་༠༡ཚེས་༡༢།

དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥།༡།༩།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།