རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་འཛིན་བཟུང་།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་འཛིན་བཟུང་།

རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བློ་བཟང་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ཀྱིས་རྔ་པའི་རྫོང་མཁར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༠༦།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༠༤།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༠༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༠༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༠༩-༢༩།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༠༩-༢༦།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥།༩།༢༤

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།