སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ལ་ཤིས་ཚིག་ཕུལ་སྐབས། ༢༠༡༧།༢།༢༤

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ལོ་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་གནང་འདུག

ལོ་གསར་པའི་ནང་ང་ཚོས་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་གསར་པ་ཞིག་གི་སྒོ་ནས་མདུན་བསྐྱོད་བྱེད་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་ཡིན་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་འདུག

དྲ་གནས་ཚན་པ།

ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་མཆོག་ནས་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༢༤།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༢༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༨།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༦།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༤།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༡༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༢-༠༧།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།