ང་ཚོའི་རྗེས་སུ་འབྲོངས།
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དགུང་ལོ་༢༦བཞེས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ།

པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་ལོ་༢༦བཞེས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི།

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་ལོ་༢༦བཞེས་པའི་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩི་ཞུས་ཡོད་པ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥-༠༤-།༢༥།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥།༠༤།༢༡།

༸དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥།༤།༡༨

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥།༠༤།༢༣།

༸དཔལ་ས་སྐྱ་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།