བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་གི་མཐར་བོད་མི་ཞིག་གིས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སྐད་འབོད་དང་འབྲེལ་རང་སྲོག་བཅད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་བོད་མི་ཞིག་གི་རང་སྲོག་བཅད་པའི་གནས་ཚུལ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཇོ་ཁང་གི་མཐར་བོད་མི་ཞིག་གིས་བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སྐད་འབོད་དང་འབྲེལ་རང་སྲོག་བཅད་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༦-༢༢།

༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཨ་རིའི་སེན་ཌིཡེ་གྷོ་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༦-༢༠།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༦-༡༧།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༦-༡༥།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༦-༡༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༦-༡༠།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༦-༠༨།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།