འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་ཉེ་དུས་གྱི་པར་དང་རང་ལུས་མེར་བསྲེཊ་སྐབས་ཀྱི་པར། ༢༠༡༤།༤།༡༥

རིག་ཆུང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཚོང་ཁང་བདག་པོ་རིག་ཆུང་ལགས་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་གཏོང་མཁན་འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་སྐུ་ཕུང་བདག་པོ་བརྒྱབ་པ་སྐུ་ཕུང་ལ་པར་བརྒྱབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་འཛུགས་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ།

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བདུན་ཕྲག་འདིའི་བོད་གནས། ༢༠༡༤།༤།༡༨།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

དབུས་་སྐད་དྲ་བརྙན། ༢༠༡༤།༤།༡༧།

ཁམས་སྐད་དྲ་བརྙན། ༢༠༡༤།༤།༡༦།

ཨམ་སྐད་དྲ་བརྙན། ༢༠༡༤།༤།༡༥།

དབུས་སྐད་དྲ་བརྙན། ༢༠༡༤།༤།༡༠།

ནེན་སི་ལིན་བརག་ལགས་ཀྱི་ལྷན་གླེང་བ།

སྨན་པ་ཁྱུ་གསར་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱི་ལྷན་གླེང་བ།