༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་(Karnataka)མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་ལྷན། ༢༠༡༧།༥།༢༣

བོད་དང་རྒྱ་གར་བར་བླ་སློབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཟབ་མོ་ཡོད།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ང་ཚོ་བོད་པ་དང་རྒྱ་གར་ནི་བླ་སློབ་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ཅེས་བྷེང་ལོར་ནས་བཀའ་སློབ་གནང་འདུག

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༥-༢༣།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བོད་དོན་གསར་འགོད་ལྷན་ཚོགས།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༥-༢༠།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༥-༡༨།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༥-༡༦།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༥-༡༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༥-༡༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༥-༠༩།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།