དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གྲགས།

བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གི་རྒྱ་རིགས་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ།

རྒྱ་རིགས་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གྲགས་ལགས་དང་ལྷན་བཙན་བྱོལ་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་གནང་བའི་སྐོར།

༢༠༡༥ ལོའི་རང་དབང་གི་གཟེངས་རྟགས།

རང་བཙན་དང་དབུ་མའི་ལམ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།