ནང་སོག་སོག་པོའི་འབྲོག་པ་དང་རྒྱ་རིགས་དབར་རྩ་རྭའི་རྩོད་རྙོག་གི་འཁྲུག་འཛིང་ཤོར་བ།

སོག་པོའི་འབྲོག་པ་དང་རྒྱ་རིགས་དབར་རྩོད་རྙོག

ནང་སོག་སོག་པོའི་འབྲོག་པ་དང་རྒྱ་རིགས་དབར་རྩ་རྭའི་རྩོད་རྙོག་གི་འཁྲུག་འཛིང་ཤོར་བ།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།