རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ཅེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་གནང་བ།

རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ལྷན་ཚོགས།

རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱུད་གཅིག་ལམ་གཅིག་ཅེས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་གནང་བ།

རྒྱ་ནག་ནང་མི་རྐུ་ཚོང་།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།