སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་སྟེང་མཉམ་ཞུགས་སྐབས། ༢༠༡༤།༡༠།༡༣

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་མཉམ་ཞུཊ།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུཊ་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་Gaoནང་ཚོཊ་རྒྱུའི་༢༠༡༤ ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ལྷན་ཚོཊ་ཐོག་མཉམ་ཞུཊ་གནང་འདུག