རིམ་པ་ལྟར་འཇུ་བཟུང་བྱས་བའི་བོད་མི་ཐུབ་དགའ་དང་། སྐྱ་མོ། འཇམ་དབྱངས། དགའ་བདེ་བཅས་ཀྱི་ཉེ་པར།

རྒྱ་ནག་གིས་གཏེར་ཁ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་བཞི་འཇུ་བཟུང་།

རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་ཡོད་ཚན་པས་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་བཀག་སྡོམ་བྱེད་མཁན་དཔལ་ཡུལ་རྫོང་གི་བོད་མི་བཞི་འཇུ་བཟུང་བྱས་འདུག