འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་སོག་པོ་རྒན་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ལ་ལྷ་རམས་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་ཨང་དང་བོའི་མཚན་སྙན་ཐོབ་ཡོད་པ།

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་སོག་པོ་རྒན་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ལ་ལྷ་རམས་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་ཨང་དང་བོའི་མཚན་སྙན་ཐོབ་ཡོད་པ།

འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་གྲྭ་ཚང་གི་སོག་པོ་རྒན་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་མཆོག་ལ་ལྷ་རམས་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་རྒྱུགས་སྤྲོད་ནང་ཨང་དང་བོའི་མཚན་སྙན་ཐོབ་ཡོད་པ།

བཙན་བྱོལ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།