UPམངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་གསར་བ་ཆོས་དཔོན་(Adityanath)

བ་ཕྱུགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་རྒྱུའི་དགའ་ཚོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

ཧིན་རྡུའི་ཆོས་དཔོན་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་ལ་བསྐོས་བས་ཧིན་རྡུའི་ཆོས་བྱེད་པ་མང་པོས་བ་ཕྱུགས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐུབ་རྒྱུའི་དགའ་ཚོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།