ང་ཚོའི་རྗེས་སུ་འབྲོངས།
རྒྱ་ནག་གི་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་བོད་མི་འཇུ་བཟུང་བྱེད་བཞིན་པ། ༢༠༡༥།༡།༢༠

བོད་མི་ཚོས་བསྐྱིས་དངུལ་མ་སློག་ན་འཇུ་བཟུང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

རྒྱ་ནག་གི་བདེ་འཇཊ་མི་སྣས་ས་ཡོམ་གྱི་གོད་ཆགས་ཕོག་ཁུལ་བོད་མི་ཚོར་བསྐྱིས་དངུལ་མ་སློག་ན་འཇུ་བཟུང་བྱེད་རྒྱུའི་དཀའ་ངལ་སྤྲོད་བཞིན་འདུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།