༧གོང་ས་མཆོག་ཐའེ་ལན་ཌའི་ནང་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཁག་གཅིག་ལྷན་དུ། ༢༠༡༦།༥།༢༠

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྡོ་རྗེ་གདན་ནས་དུས་དབང་བསྩལ་གནང་རྒྱུ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་གསུང་ཆོས་བསྩལ་རྒྱུ་དང་དེ་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་བདུན་གསུམ་ཙམ་གྱི་མཛད་འཆར་ཆེད་ཕེབས་རྒྱུ།

Latest Headlines

MANDARIN

° in Beijing at

CANTONESE

° in Guangzhou at

BURMESE

° in Yangon at

KOREAN

° in Pyongyang at

LAO

° in Vientiane at

KHMER

° in PhnomPenh at

TIBETAN

° in Lhasa at

UYGHUR

° in Ürümqi (Diwopu) at

VIETNAMESE

° in Hanoi at

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༥-༢༤།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༥-༢༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༥-༡༩།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༥-༡༤།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༥-༡༢།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༥-༠༧།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༥-༡༠།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།