རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་མཁས་དབང་ཨཔ་རྡུལ་ཀ་ལམ་མཆོགAbdul Kalamམཆོག་བཞུགས་སྒར་ཕོ་བྲང་ལ་ཕེབས་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྐབས། ༢༠༠༩།༢།༢

ཀ་ལམ་དམ་པའི་ཆེད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐུཊ་སྨོན་གནང་བ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨཔ་རྡུལ་ཀ་ལམ་མཆོག་གི་ཁེངས་དྲེག་སྤངས་པའི་ཞི་དུལ་གྱི་སྤྱོད་ཚུལ་དེར་ངོས་ཀྱིས་ཡིད་སྨོན་ཞུས་མྱོང་ཡོད་ཅེས་གསུངས་འདུག

Latest Headlines

MANDARIN

° in Beijing at

CANTONESE

° in Guangzhou at

BURMESE

° in Yangon at

KOREAN

° in Pyongyang at

LAO

° in Vientiane at

KHMER

° in PhnomPenh at

TIBETAN

° in Lhasa at

UYGHUR

° in Ürümqi (Diwopu) at

VIETNAMESE

° in Hanoi at

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༥།༧།༢༨

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༠༧-༢༥།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།