༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་ནང་གི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༨༤་པའི་ཐོག་བཀའ་སློབ་གནང་བཞིན་པ། ༢༠༡༦།༦།༢༦

གཞས་མ་གྲཊ་ཅན་ལེ་ཊེ་གྷ་གྷའི་གཞས་རྒྱ་ནག་ནང་བཀག་སྡོམ།

ཨ་རིའི་སྒྱུ་རྩལ་མ་གྲགས་ཅན་ལེ་ཊེ་གྷ་གྷས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཇལ་རྗེས་རྒྱ་ནག་གིས་ཁོང་མོའི་བརྩམས་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་བཀག་སྡོམ་བྱས་བ།

Latest Headlines

MANDARIN

° in Beijing at

CANTONESE

° in Guangzhou at

BURMESE

° in Yangon at

KOREAN

° in Pyongyang at

LAO

° in Vientiane at

KHMER

° in PhnomPenh at

TIBETAN

° in Lhasa at

UYGHUR

° in Ürümqi (Diwopu) at

VIETNAMESE

° in Hanoi at

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༦-༢༨།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༦།༦།༢༥

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༦།༦།༢༣

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༦-༢༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༦-༠༦-༡༨།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༦།༠༦།༡༦།

བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༡༦།༦།༡༤

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།