སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པས་ཉི་ཧོང་ནང་འཚམས་གཟིགས་སྐབས། ༢༠༡༧།༤།༢༣

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མ་སེལ་ཐབས་མེད་ཅིག་ཆགས་ཡོད།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་རིང་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་མ་སེལ་ཐབས་མེད་ཅིག་ཆགས་ཡོད་པ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་གསུངས་འདུག

Latest Headlines

MANDARIN

° in Beijing at

CANTONESE

° in Guangzhou at

BURMESE

° in Yangon at

KOREAN

° in Pyongyang at

LAO

° in Vientiane at

KHMER

° in PhnomPenh at

TIBETAN

° in Lhasa at

UYGHUR

° in Ürümqi (Diwopu) at

VIETNAMESE

° in Hanoi at

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༤-༢༢།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༤-༢༠།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༤-༡༨།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༤-༡༥།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༤-༡༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༤-༡༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༤-༠༨།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།