ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོའི་སྟེང་ཆུ་མཛོད།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་ཆུ་མཛོད་གློག་འདོན་ཁང་ཆེ་ཤོས་རྒྱབ་པ།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོའི་སྟེང་ཆུ་མཛོད་རྒྱབ་སྟེ་གློག་གི་ནུས་པ་འདོན་རྒྱུའི་ལས་འཆར་དེ་ད་ཆ་མཇུག་བསྒྲིལ་ཡོད་འདུག

Latest Headlines

MANDARIN

° in Beijing at

CANTONESE

° in Guangzhou at

BURMESE

° in Yangon at

KOREAN

° in Pyongyang at

LAO

° in Vientiane at

KHMER

° in PhnomPenh at

TIBETAN

° in Lhasa at

UYGHUR

° in Ürümqi (Diwopu) at

VIETNAMESE

° in Hanoi at

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༡༠།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༠༨།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༠༦།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༠༤།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༠༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༡༠-༠༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༥-༠༩-༢༩།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།