༧གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་Mathuraནང་། ༢༠༡༧།༣།༢༡

རྒྱ་གར་གྱིས་བོད་ཐོག་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་པོ་འཛིན་དགོས།

རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་ལ་འཛེམས་མེད་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་ལངས་ཕྱོགས་མཁྲེགས་པོར་འཛིན་དགོས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་སྤེལ་འདུག

Latest Headlines

MANDARIN

° in Beijing at

CANTONESE

° in Guangzhou at

BURMESE

° in Yangon at

KOREAN

° in Pyongyang at

LAO

° in Vientiane at

KHMER

° in PhnomPenh at

TIBETAN

° in Lhasa at

UYGHUR

° in Ürümqi (Diwopu) at

VIETNAMESE

° in Hanoi at

དྲ་གནས་ཚན་པ།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༢༣།

སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ།


བཀོད་སྒྲིག་པའི་འདེམས་སྒྲུག

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༢༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༡༨།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༡༦།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༡༣།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༡༡།

བརྙན་འཕྲིན།-༢༠༡༧-༠༣-༠༩།༢

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།