ཨ་མི་རི་ཀས་བོད་མིར་སློབ་ཡོན་ལས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དྲ་རྒྱ་དབུ་འབྱེད་གནང་སྐབས། ༢༠༡༦།༥།༡༣

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཆེས་མཐོའི་སློབ་ཡོན་ལས་འཆར།

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཆེས་མཐོའི་སློབ་ཡོན་ལས་འཆར་གྱིས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཕན་ཐོགས་ཇི་ཡོད་སྐོར།

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།

ཆུའི་ལས་འཆར།

tibet-water-project.jpg
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།