ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནང་ Organic Foreverཞེས་པའི་ཚོང་ཁང༌།

སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལམ་ནས་འདེབས་ལས་བྱས་པའི་བཟའ་ཆའི་ཚོང་ཁང༌།

བོད་མི་ཞིག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་རྫས་སྦྱོར་མེད་པར་སྐྱེ་ལྡན་སོ་ནམ་གྱི་ལམ་ནས་འདེབས་ལས་བྱས་པའི་བཟའ་ཆའིོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ།

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།

ཆུའི་ལས་འཆར།

tibet-water-project.jpg
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།