གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞིའི་སྐོར་གླེང་མོལ་གནང་བའི་ལེ་ཚན།

གཉན་ནད་རེག་དུག་སྐོར་གླེང་བ།

གཉན་ནད་རེག་དུག་ནད་གཞིའི་སྐོར་གླེང་མོལ་གནང་བའི་ལེ་ཚན།

ལོ་ཝལ་ཋོ་མས་༡༩༤༩ལོར་བོད་དུ་བསྐྱོད་པ།

བློ་བརྟན་རྣམ་གླིང་གི་ལྷན་གླེང་བ།

བཀྲས་ཆུང་ལགས་ཀྱི་གླུང་གཞས་ལྷ་ས་དྷ་ས།

ཆུའི་ལས་འཆར།

tibet-water-project.jpg
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།