རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་མཚོ་སྔོན་གཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲི་འདུན་རྫོང་དུ་བོད་མི་བདུན་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

ཡུལ་ཤུལ་ཁྲི་འདུ་རྫོང་ཕྱོགས་སུ་བོད་མི་བདུན་འཛིན་བཟུང༌།

རྒྱ་གཞུང་གིས་དབྱེ་བའི་མཚོ་སྔོན་གཞིང་ཆེན་ཡུལ་ཤུལ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁྲི་འདུན་རྫོང་དུ་བོད་མི་བདུན་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་འོག་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན།

རེབ་གོང་སློབ་མའི་ཞི་རྒོལ།

ཚེ་སྲུང་སྐྱབས་ནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

རྡོ་རྗེ་ལྷུན་གྲུབ་ལནས་བོད་དོན་ཆེད་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་པ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།