ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས་མཇལ་མོལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་གྲ་སྒྲིག་སླད་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་ནས་གྲོས་མོལ་གནང་བཞིན་པ།

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་དང་ཐེ་ཝན།

ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་རྣམ་གཉིས་མཇལ་མོལ་སྐབས་ཨ་རིས་ཐེ་ཝན་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་དོ་ཕོག་འགྲོ་སྲིད་པའི་བློ་འཚབ།

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།