Follow us
Trang chandungquyenluc.blogspot.com

Bệnh Bá Thanh, nhà Xuân Phúc

... Tôi cũng có ý kiến về việc thưa kiện Chân Dung Quyền Lực, không phải vì đã bôi xấu lãnh đạo mà vì xâm phạm quyền riêng tư... trang Chân Dung Quyền Lực có đưa hình bằng lái xe của Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ông Phúc, với địa chỉ ghi trên bằng lái cũng là địa chỉ căn nhà trên đường South Halliday. Sự việc đưa ra công chúng bằng lái xe với những thông tin cá nhân của một người như số bằng lái, ngày sinh, nơi cư trú nếu không có sự đồng ý của chủ thể là vi phạm luật pháp Mỹ. ... Nếu những hình ảnh và thông tin về bệnh tình của ông Thanh trên trang Chân Dung Quyền Lực đã được phép từ ông, hay gia đình ông, cho phổ biến thì không có vấn đề. Ngược lại, nếu không có phép của gia đình thì trang mạng này đã vi phạm quyền riêng tư của bệnh nhân.

Xem toàn trang