Lãnh đạo sinh viên 17 tuổi Joshua Wong bị cảnh sát lôi đi đêm thứ sáu, 26/09/14 tại Civic Square, Hồng Kông

Nghĩ về Joshua Wong và tuổi trẻ Việt Nam

Trong đêm thứ sáu ngày 26/09/14 vừa qua tại Quảng trường Dân sự (Civic Square), tuổi trẻ Hồng Kông đã chứng tỏ sự dũng cảm của mình khi đứng cùng nhau, kiên định đấu tranh vì một nền dân chủ thực sự cho Hồng Kông.