Thuỷ quân lục chiến Mỹ bố trí bảo vệ cơ quan DAO trong phi trường TSN, 28 tháng tư, 1975

Nhân chứng những giây phút cuối người Mỹ rút khỏi Việt Nam

... họ đã bỏ lại một trăm người gồm phụ nữ, trẻ em rất muốn được di tản... Sao người Mỹ có thể tự hào được về sức mạnh, lòng nhân đạo, lý tưởng tự do và nhân quyền trong hoàn cảnh phương tiện vận chuyển, an ninh gần như tuyệt đối!