Bạn đọc viết

Bến tàu Pak Beng trên dòng Mekong thuộc miền Bắc nước Lào vào ngày 16 tháng 10 năm 2009.

Pak Beng - con domino thứ ba trong chuỗi đập dòng chính Mekong của Lào (Phần 1)

Viraphonp Viravong, Thứ Trưởng Bộ Năng Lượng và Hầm Mỏ Lào, khuôn mặt “trí tuệ” đứng sau mọi dự án phát triển thủy điện của quốc gia Lào.

Xem toàn trang