Thép Cà Ná: “Ngu Gì Mà Không Làm”?

Chỉ trong vòng vài tháng, tôi mất hai người bạn thân. Cả hai đều mất vì bệnh ung thư. Bạn tôi có lẽ cũng nằm trong con số tử vong 205 ngưòi/ngày theo một thống kê chính thức của Bộ Y Tế VN, một con số mà thực tế có lẽ còn cao hơn rất nhiều.

Xem toàn trang