Bạn đọc viết

Băng qua Biển Hồ tới khu Bảo Tồn Sinh Thái Tonlé Sap Biosphere Reserve, ảnh chụp tháng 12 năm 2001

Thoi thóp trái tim Biển Hồ

Với đất nước Cam Bốt, ai cũng biết rằng trái tim Biển Hồ chỉ còn nhịp đập khi sông Mekong trong Mùa Mưa còn đủ nước đổ vào con sông Tonlé Sap tạo dòng chảy ngược vào Biển Hồ như một hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu.

Xem toàn trang