Bạn đọc viết

Sông Hồng Hà Nội mùa nước lụt

Con cá sống nhờ nước

Dân chúng Việt Nam ta dùng chung một từ rất thường ngày, rất thật sự gốc Đại Việt, thật sự gốc Nôm (Nam) Đó là từ Nước. Nước nghĩa đầu tiên là chất liệu cần thiết để có đời sống, là chất uống. Vậy thì Nước là chất uống, là nước uống ! Nước cũng được dùng để tắm rửa vệ sanh, nấu ăn bếp núc. Nước là sức sống, nước là đời sống !

Xem toàn trang