Hai người Trung Quốc qua Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai hôm 09/5/2014

Có nên đặt vấn đề thoát Trung?

Tôi không muốn nghe hai chữ “thoát Trung” vì nó đau lòng quá khi bị gợi lên cảm giác tủi buồn, yếm thế của sự trốn chạy.