Macron: Những thử thách trước mặt

Tổng thống Macron vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức hôm 14/5/2017, bắt đầu một nhiệm kỳ mới, một thời đại mới của nền Đệ Ngũ Cộng Hoà Pháp.

Xem toàn trang