Đại biểu Dương Trung Quốc  và bà Châu Thị Thu Nga (ảnh nhỏ bên phải)

Liêm sỉ có phải là thứ … xa xỉ?

Hình như liêm sỉ sẽ trở thành thứ xa xỉ đối với người chưa nhận thức, không quan tâm đến liêm sỉ là gì?

Xem toàn trang