Chuyên Đề

Bản đồ đường đứt khúc 9 đọan do TQ áp đặt trên biển Đông

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc rút khỏi Công ước luật biển 82?

Trong khi tòa quốc tế La Haye chưa đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc tự tiện đưa ra đường chín đoạn xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế của Manila, thì câu hỏi là liệu Trung Quốc có thể rút tên ra khỏi Công ước luật biển năm 1982 vì bị phán quyết bất lợi hay không...

Nghe các chương trình mới nhất

Xem toàn trang