Follow us

Chuyên Đề

Ngoài việc bành trướng sức mạnh trên biển Đông, Trung Quốc ngày càng cố gắng sử dụng cái gọi là sức mạnh mềm của họ

Trung Quốc lập học viện ở Mỹ để tác động lên hồ sơ Biển Đông

Trong tháng Tư năm 2015, một học viện mang tên là Viện nghiên cứu Hoa kỳ - Trung quốc được thành lập tại Virginia, gần thủ đô nước Mỹ. Đây là một tổ chức được gọi là tư vấn độc lập (Think Tank) của người Trung quốc được nói là để nghiên cứu các vấn đề trên biển, trong đó có biển Đông.

Nghe các chương trình mới nhất

Xem toàn trang