Follow us

Chuyên Đề

Hành trình HO

Những sĩ quan viên chức này trở thành HO khi qua cuộc phỏng vấn của phái đoàn Mỹ tại tp HCM và chính thức có danh sách sang Mỹ bắt đầu bằng hai chữ HO.

Nghe các chương trình mới nhất

An error occurred while generating this part of the page. (log)
An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang