Chuyên Đề

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc xịt vòi rồng vào một tàu cá Việt Nam trên biển Đông hôm 2/6/2014.

Cam kết Việt-Trung về tranh chấp trên biển có đáng tin?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Trung Quốc với thông cáo chung nhấn mạnh cam kết giữa hai nước trong việc kiểm soát bất đồng trên biển và giữ gìn hòa bình ổn định ở Biển Đông.

Nghe các chương trình mới nhất

Xem toàn trang