Follow us

Chuyên Đề

Bức tranh Sài Gòn sụp đổ được trưng bày tại CLB phóng viên nước ngoài tại Hồng Kông vào ngày 15 tháng 5 năm 2009.

"Giải phóng" về

Bốn mươi năm đời vẫn đầy dâu biển. Vĩ tuyến trong tim chưa xóa được bao giờ.

Nghe các chương trình mới nhất

Xem toàn trang