Ký ức 40 năm

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn

Phỏng vấn Đại Lão HT Thích Quảng Độ về GHPGVNTN 40 năm qua

Trong loạt bài Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ký ức 40 năm, thông tín viên Ỷ Lan phỏng vấn Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn.

Tranh chấp Biển Đông

Loạt bài về những tranh chấp tại Biển Đông, đặc biệt là những hành động mới nhất của Trung Quốc nhằm áp đặc chủ quyền tại vùng biển này, trong đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Xem toàn trang