Follow us

Thuyền Nhân Việt Nam

Ông Trần Đông chụp cùng một thuyền nhân năm xưa đến xem buổi triển lãm của VKTN tại Houston hôm 18/4/2010

VKTN gây quỹ trùng tu mộ phần thuyền nhân

Vào tháng Năm này, Văn Khố Thuyền Nhân VN sẽ đến Hoa Kỳ để vận động cho công tác trùng tu các nghĩa trang thuyền nhân VN ở Đông Nam Á, nhất là nghĩa trang tập thể duy nhất còn lại trong đất liền Malaysia, nơi mai táng 123 thuyền nhân thuộc chiếc tàu Mỹ tho 065.

An error occurred while generating this part of the page. (log)
Xem toàn trang