Follow us

Đường vào Nhà Trắng 2008

Hàng trăm ngàn người từ mọi nơi đổ về tham dự nhậm chức của Tổng Thống Đắc Cử Barack Obama tại Washington, DC hôm 20-1-2009.

Obama vinh danh Mục sư Martin Luther King

Còn 24 giờ đồng hồ nữa, Tổng Thống Đắc Cử Barack Obama sẽ tuyên thệ nhậm chức. Tiếp tục loạt bài Trên Đường Tiến Về Nhà Trắng, Nguyễn Khanh của Đài chúng tôi có tường trình chi tiết sau đây.

Xem toàn trang