Follow us

Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam

Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam khai mạc vào ngày mai, thứ tư, tại Kiên Giang, sẽ thảo luận những lĩnh vực ưu tiên mà Việt Nam muốn tạo đột phá trong kế hoạch năm năm 2011-2015. Báo Sài Gòn giải phóng loan tin này hồi sáng sớm hôm nay.
RFA 07.06.2010
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Đồng chủ tọa hội nghị Nhóm tư vấn này, tên quốc tế thường gọi là CG, giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế Giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa, cho biết những lĩnh vực đó là phát triển nguồn nhân lực, cải cách thể chế và phát triển cơ sở hạ tầng.

Giám đốc khu vực của IFC, công ty tài trợ quốc tế thuộc World Bank, cho biết điều khó khăn nhất cho Việt Nam là tìm kiếm nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng. Chuyên gia này, ông Simon Andrews, khuyên nên nghiên cứu mô hình hợp tác công tư PPP.

Phía Việt Nam. bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trở ngại đáng kể cho việc thu hút nguồn vốn đầu tư là tốc độ giải ngân các dự án ODA quá chậm. Các nhà tài trợ cho biết tiến độ chung các dự án ODA tại Việt Nam thường chậm ba năm so với kế hoạch đã thỏa thuận.

Trưởng ban đấu thầu của Ngân hàng Thế Giới cho biết Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ giải ngân chậm nhất trong khu vực.

Xem toàn trang