Xử dụng 27.000 tỷ đồng cho việc tăng lương 2011

Theo Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011 vào sáng 15/11, Quốc hội đã thông qua 27.000 tỷ đồng thực hiện mục tiêu điều chỉnh lương tối thiểu và lương hưu.
RFA-15-11-2010
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email
Theo dự kiến, ngân sách sẽ dành 85.000 tỷ đồng để chi trả nợ, 1.000 tỷ đồng trả viện trợ trong năm 2011 và 78.800 tỷ đồng cho đầu tư phát triển.
Trong kỳ họp này, Quốc hội cũng thông qua một số phân bổ chi ngân sách trung ương theo các lĩnh vực cụ thể như giáo dục và dạy nghề, khoa học công nghệ, lương hưu và bảo đảm xã hội , bảo vệ môi trường và quản lý hành chính.