Việt Nam chấn chỉnh giáo dục đại học

Ngành giáo dục Việt Nam có kế hoạch kiểm soát và tăng tiến khả năng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học để bảo đảm phẩm chất sinh viên tốt nghịêp trong nhiều năm sau.
RFA 18.05.2010
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Trong kế hoạch được Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Ngô Kim Khôi gọi là 'siết chặt đầu vào', các giới chức cao cấp của ngành đại học Việt Nam chủ trương tạm dừng đào tạo tiến sĩ ở 101 chuyên ngành, tạm ngưng mở ngành mới ở một số trường cao đẳng và đại học trong thời gian qua.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học cũng được kiểm tra về cơ sở vật chất, trình độ giảng viên, giáo trình, cơ sở nào không đạt yêu cầu đã bị ngừng giảng dạy, đào tạo.

Chương trình Nhà nước tuyển sinh đại học và sau đại học ở nước ngoài cũng sẽ được xem xét tái tổ chức để được công bằng và chính đáng. Các đại học nước ngoài mở ở Việt Nam cũng sẽ được thanh tra.