Các dự án thuỷ điện vùng cao có thể gây thiệt hại lớn

Sáu dự án thuỷ điện vùng cao của Việt Nam không đạt hiệu quả mà thiệt hại thì quá lớn.
RFA 24.11.2009
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
  • In trang này
  • Chia sẻ
  • Ý kiến của Bạn
  • Email

Đó là ý kiến cht vn ti cuc hp giao ban trong ba ngày qua gia Ban Dân Tc và Ban Kinh Tế và Ngân Sách Hi Đng Nhân Dân Qung Nam vi thường trc hi đng nhân dân các huyn min núi.

Ông Đinh Thái Long, ch tch u ban nhân dân huyn Đông Giang nói rng sáu d án thu đin min núi như A Vương, Sông Tranh, Dak Mi, Khe Diên, Sông Kôn, Trà Linh, đã ngn hết 6000 hectares rng, to nhiu vn đ v kinh tế và an sinh xã hi.

Ông nói  đi sng ca người dân b di di chưa n đnh mà còn b đe da rơi vào cnh nghèo tr li vì thiếu đt sn xut , nhà ca xung cp sau bn năm bàn giao. 

Các đi biu lên tiếng ti bui bàn giao cho hay người dân mong mun ngưng nhng chương trình thu đin.