Follow us

Tin Việt Nam

Trả lương viên chức theo vị trí việc làm

Sáng nay với gần 80% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành thông qua dự án luật Viên chức.

Xem toàn trang