Follow us

RFA App: Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại đi động

Với ứng dụng RFA app, Bạn có thể xem trực tiếp những tin tức mới nhất cũng như toàn bộ nội dung chương trình của Đài Á Châu Tự Do bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay.

Xem toàn trang