Một phụ nữ tại một trạm bỏ phiếu địa phương ở Hà Nội ngày 22 tháng 5 năm 2016.

Bầu cử: một canh bạc bịp quá thô thiển diễn lại

Ngày hôm nay, màn diễn "bầu cử" lại rầm rộ triển khai trên khắp cả nước. Đã mấy chục năm nay, cứ dăm năm lại một lần diễn đi rồi diễn lại. Tốn kém đến cả hàng ngàn tỷ đồng tiền dân.

Xem toàn trang