Con cái chúng ta vô tội

Tháng 9/2016, có bản tin nhỏ lọt thỏm trong thành phố vốn đã quá nhiều chuyện eo sèo. Bản tin kể về việc một nhóm thầy cô giáo tổ chức đấu tố một giáo viên vì dạy thêm ở nhà.

Xem toàn trang