Nhà thờ Thủ Thiêm.

Nhà thờ Thủ Thiêm, sợ hãi và đập bỏ

Thử hỏi, nếu các giáo xứ biết nương tựa nhau để che chở nhau, các tôn giáo biết nương tựa nhau để che chở nhau thì nhà cầm quyền có dám làm những gì lâu nay họ đã làm?

Xem toàn trang