Một góc Phnom Penh

Đường hẹp, xe to & đầu nhỏ

Cũng như nhiều nơi khác ở Á Châu, vào mùa này, Cambodia... thường có những trận mưa xối xả. Tuy thế, mức độ cũng như tần suất lụt lội ở Phnom Penh chắc cũng chỉ có thể xếp vào hàng thứ ba của Đông Nam Á mà thôi.

Xem toàn trang