Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Mức án trong vụ Thăng – Thanh: ‘Đã định trước trong phiên toà biểu diễn’

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn Khắc Chương nơi gửi Hoa kỳ :

Đây chỉ là màng biểu diễn của những tên hề trong một gánh xiệc.Nó đã trở thành một thoái quen đối với khán giả Việt nam.

12/01/2018 03:45

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Phiên tòa xử Đinh La Thăng chẳng những như một vỡ kịch mà còn là một trò hề rẻ tiền của luật pháp VN.

12/01/2018 01:51

    Reply to this comment

Vô Danh nơi gửi VN :

Đây chỉ là trò lửa đảo của đảng CSVN trước dư luận ngưòi dân thôi. Bởi những chop bư này vô nhà tù ở theo kiểu tù Hoàng Gia, và sau 1 năm , thì chúng ấm thầm giản án , để rồi sau vài năm đưọc thay tên đổi họ và xuất khỏi nhà Tù , chẳng ai hay biết.

11/01/2018 21:53

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Tai cai xu chxhcn nây cai gì cung dinh truoc,Vây cho sô dinh mênh cua cac lanh tu v.c. co dinh truoc ngày nào..di tham ông bà.?

11/01/2018 19:30

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang