Người lao động làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Lào - Thái Lan.

Bất cập trong nghị quyết mới về hợp tác lao động VN – Thái Lan

Chính phủ Việt Nam và Thái Lan đang gấp rút hoàn thành nghị quyết hợp tác lao động. Nhưng nghị quyết mới của chính phủ Thái Lan còn khá nhiều điểm bất cập và nhiều khó khăn cho lao động Việt Nam khi đi đăng ký lao động. Vậy những bất cập và khó khăn đó là gì?

Xem toàn trang