Rừng bị phá tại tỉnh Đắc Lắc. Ảnh chụp tháng Ba, năm 2013.

Việt Nam vẫn không chận được nạn phá rừng

Chống phá rừng cũng giống như chống tham nhũng hiện nay.

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
Xem toàn trang