Follow us
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lou Jiwei tại lễ ký kết các cơ sở hạ tầng châu Á Ngân hàng Đầu tư (AIIB) ở Bắc Kinh vào ngày 24 Tháng Mười, 2014.

Việt Nam và ngân hàng AIIB do Trung Quốc thành lập

Ngày 15/4/2015 tin cho biết có đến 57 quốc gia trên thế giới được công nhận là thành viên sáng lập của ngân hàng phát triển hạ tầng Châu Á, gọi tắt theo tiếng Anh là AIIB, do Trung Quốc khởi xướng. Ý kiến của các nhà quan sát Việt Nam trong và ngoài nước như thế nào về vấn đề này cũng như những lợi ích mà Việt Nam có thể có?

Xem toàn trang