Tiến sĩ kinh tế, nhà bình luận tên tuổi, người từ bỏ đảng tịch ĐCSVN: ông Phạm Chí Dũng

Ý kiến người bị cấm đi Mỹ vận động cho nền truyền thông độc lập tại Việt Nam

Ts. Phạm Chí Dũng là một trong những người được mời đến Hoa Kỳ tham dự sinh hoạt ‘Hướng đến một nền báo chí độc lập’ diễn ra vào cuối tháng tư và đầu tháng năm này. Nhưng cho đến lúc này hộ chiếu của ông vẫn bị cơ quan chức năng giữ, ông chưa thể lên đường. Gia Minh phỏng vấn Ts. Phạm Chí Dũng về việc này, vào chiều ngày 19 tháng 4, sau khi 3 nhà hoạt động khác đã đến được Washington.