Những phụ nữ Việt Nam đang vận chuyển trái cây Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh ở Bắc Lạng Sơn.

Khi người Việt là nạn nhân của thực phẩm Trung Quốc

Chuyện người Việt Nam lo ngại đối với đồ ăn, thực phẩm hay trái cây của Trung Quốc không còn quá xa lạ, nhưng vì sao những sản phẩm độc hại trên vẫn tồn tại trên thị trường Việt Nam?