Quang cảnh buổi truyền giáo của Mục sư Franklin Graham tại Hà Nội, ngày 08/12/17

Mục sư Franklin Graham: “Tự do tôn giáo tại Việt Nam đang được cải thiện”

Sự kiện truyền giáo của Mục sư Franklin Graham thu hút hơn 10 ngàn người tại Hà Nội được cho là chưa có tiền lệ. Liệu rằng sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam được cởi mở và thông thoáng qua sự kiện này hay không?

Xem toàn trang