Các nhà tranh đấu trẻ với phong trào vận động “Tôi muốn biết” từ cuối tháng 8 năm 2014.

Blogger Phạm Thanh Nghiên lại bị công an sách nhiễu

Một trong những người khởi xướng chiến dịch “Chúng tôi muốn biết” ở VN, blogger Phạm Thanh Nghiên hiện đang bị công an địa phương sách nhiễu.